Header Ads

ใช้สารกำจัดแมลงด้วยการดักแมลง ไม่เป็นอันตรากับผู้ใช้ ไม่มีสาเคมีตกค้าง


ใช้สารกำจัดแมลงด้วยการดักแมลง ไม่เป็นอันตรากับผู้ใช้ ไม่มีสาเคมีตกค้าง

          ในการทำสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ปัญหาที่เกษตรกรจะหลีกเลี่ยงได้ยาก หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาของแมลงที่เข้ามารบกวนและทำลายผลผลิตของเรา โดยส่วนมากแล้วแทบทุกสวนจะใช้วิธีการฉีด ซึ่งจะเป็นการเห็นผลที่เร็วที่สุด แต่การทำแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องสำผัสละอองสารเคมี ซึ่งทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ วันนี้เราจะมาแนะนำการกำจัดแมลงด้วยการดัก จะเป็นยังไงไปดูเลยครับ


วิธีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงด้วยการดักแมลง 

วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
1. เศษผลไม้ที่ยังไม่เน่า (ยิ่งหวานฉ่ำยิ่งดี เช่นสับปะรส มะม่วงสุก กล้วยสุก)
2. ขวดพลาสติกใน ขนาดประมาณ 1-1.50 ลิตร
3. เชือกฟางหรือลวดที่ใช้สำหรับการมัดขวดกับต้นไม้
4. สารเคมีกำจัดแมลงทั่วไป


วิธีการทำ
1. นำขวดพลาสติกที่ได้ มาทำการตัดเป็นช่อง 3-4 ช่อง ประมาณ 1.5-2 นิ้วต่อช่องให้รอบกลางขวด ให้แมลงบินเข้าได้
2. นำผลไม้ที่เตรียมไว้ไปชุบสารเคมี 1-2 นาที แล้วนำมาใส่ในขวดพลาสติก
3. นำขวดพลาสติกที่ได้ มาทำการมักผูกติดกับขวด และนำไปมัดไว้ใต้ต้นไม้หรือในแปลงพืช ที่ท่านต้องการจะทำการดักจับแมลง ซึ่งสามารถใช้ได้ ทำผลไม้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้นลำไย มะม่วง ฝรั่ง เงาะ ทุเรียน กระท้อน ฯลฯ เป็นต้น


หมายเหตุ
          การกำจัดแมลงด้วยวิธีนี้นั้น จะทำให้เกษตรกรไม่ต้องทำการฉีดพ่นกับต้นไม้โดยตรง ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และที่สำคัญ ทำให้ประหยัดต้นทุน เพราะจะใช้น้อยกว่าปกติ ซึ่งเมื่อแมลงบินเข้าไปติดภายในขวดแล้วก็จะไม่สามารถออกมาได้ และแมลงที่เข้าไปก่อน จะเป็นตัวที่จะช่วยล่อแมลงตัวอื่นๆ ให้เข้าไปได้อีกด้วย

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.