Header Ads

การทำเกษตรเพื่อความยั่งยืน


การทำเกษตรเพื่อความยั่งยืน

          เกษตรกรไทยส่วนมากต่างหาวิธีทำเกษตรเกษตรเพื่อจะให้ได้เงินมากในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อมีนายทุนเข้ามา แนะนำให้ชาวบ้านปลูกแต่พืชชนิดเดียวกัน เพื่อต้องการผลิตในจำนวนมาก และยังสัญญาว่าจะให้เงินกู้ยืมแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงแห่กันไปกู้เงินไปซื้อสารเคมีเร่งพืชให้โตเร็ว เพื่อให้ได้ผลผลิตในประมาณมาก ๆ และทำให้ทุกคนมีความสุขเมื่อมีเงินใช้

          และต่อมาจะเป็นอย่างไรดูคลิปประพร้อมภาพประกอบจะละเอียดกว่านะครับทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : Greenfair Thaigreenmarket

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.