Header Ads

เคล็ดไม่ลับปลูกต้นไม้ให้โตไว


เคล็ดไม่ลับปลูกต้นไม้ให้โตไว

          วิธีนี้เป็นการช่วยต้นไม้ในช่วงแรกปลูก ให้สามารถแทงรากลงในดินให้ได้ลึก และเร็ว รวมทั้งสามารถเก็บเอาความชื้นไว้สู้กับฤดูแล้งได้โดยวิธีขุดดินให้ลึกลงไป ประมาณ 80 - 100 ซม. แล้วเอาเศษใบไม้แห้งถมลงไปในหลุมปลูกจึงค่อยนำต้นไม้จากถุงเพาะลงไป แล้วตามด้วยดินปิดหน้าหลุมเท่านี้ก็ทำให้ต้นไม้มีอาหาร และความชื้นกินตลอดฤดูแล้งได้

เคล็ดลับการขุดหลุม
          ใช้เสียมสำหรับขุดเสาไฟฟ้าขุด เพื่อช่วยลดเวลาได้และแรงได้ โดยหาได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้าง

หาซื้อ "พันธุ์ต้นไม้" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.