Header Ads

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์


การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

          ในปัจจุบันการเลี้ยงปลา นับเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทาง ด้วยการเลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร และยังสามารถเป็นกิจกรรมรองรับการอพยบกับบ้านของแรงงานที่ยังว่างงานกลับมาอยู่บ้านได้

          และเรื่องรายจะเป็นอย่างไรกดดูคลิปเพื่อรายละเอียดพร้อมภาพประกอบได้เลยครับเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "ปลา-พันธุ์ปลา" ได้ที่
VV คลิก VV
* * * * *
ที่มา : ThaiKasetTV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.