Header Ads

การผูกขาดตลาดไข่ไก่


การผูกขาดตลาดไข่ไก่

     การค้าเป็นธรรมคืออะไร ?, เราซื้อสินค้าหรือได้รับบริการที่เป็นธรรมหรือไม่ ? ใครคือผู้กำหนดราคา ... คำเกรินนำนี้เกี่ยวอะไรกับตลาดไข่ไก่ ถ้าอยากรู้ดูคลิปสะดวกกว่านะครับ


* * * * *
ที่มา : vreformlibrary

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.