Header Ads

ไก่หางยาวญี่ปุ่น


ไก่หางยาวญี่ปุ่น

          ก.ไก่เป็นอักษรตัวแรกในพยัญชนะไทย เด็กๆ รู้จักไก่กันดี ไก่ได้ชื่อว่าเป็น สัญลักษณ์ แห่งอรุณรุ่ง บอกเวลาฟ้าสาง เตือนให้มนุษย์รู้ว่าวันใหม่กำลังมาเยือนโลกแล้ว จงตื่นนอนขึ้นมา ที่กล่าวมา ทั้งหมดนี้ เป็นไก่ธรรมดาขนาดเล็กซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ตามบ้านหรือไก่ป่า

          แต่วันเกษตร นานา จะพาเพื่อน ๆ มาชมคลิป "ไก่หางยาวญี่ปุ่น" ตัวเป็น ๆ หลายท่านที่เคยไปญี่ปุ่น อาจจะรู้จักไก่หางยาวดี แต่ก็มีอีกมากที่ไม่เคยรู้เห็นไก่พันธุ์ประหลาดนี้ซื้อ-ขาย "ไก่หางยาวญี่ปุ่น" ได้ที่
VV คลิก VV
* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.