Header Ads

แจกฟรี ! สูตรปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 สูตร


แจกฟรี ! สูตรปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 สูตร

          ปุ๋ยยูเรียถือว่าเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรไทยใช้มากเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งปุ๋ยเหล่านี้ผลิตจากการผสมทางเคมี และก็มีราคาแพง วันนี้เกษตร นานา จะมาชวนเพื่อน ๆ มาผลิตปุ๋ยยูเรียใช้เอง 2 สูตร ด้วยเงินเพียงไม่กี่บาท ถูกกว่าซื้อปุ๋ยยูเรียหลายเท่า วิธีทำมีดังต่อไปนี้

วิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์ สูตรหนึ่ง

ส่วนผสม
1. ใช้ถั่วเหลือง 1 กก.
2. กากน้ำตาล 1 กก.
3. น้ำมะพร้าว 10 ลิตร

วิธีทำ
          ใช้ถั่วเหลืองดิบๆ ไม่ต้องต้มหมักรวมกับกากน้ำตาลและน้ำมะพร้าว หมักทิ้งไว้ 14 วัน กรองเอาแต่น้ำ จะได้น้ำปุ๋ยหมักยูเรีย ที่เทียบเท่า ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 หนึ่งกระสอบ แต่เราสามารถทำได้ในราคาไม่เกินร้อย

วิธีใช้
         ใช้สองช้อนแกงต่อน้ำเปล่ายี่สิบลิตร หรือ 1/1000 จะฉีดทางใบหรือจะลดโคนต้นก็ได้ทุกๆ เจ็ดวันถึงสิบวัน จะได้เท่ากับปุ๋ยสูตร 57-0-0 เลยทีเดียว

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

วิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์ สูตรสอง

ส่วนผสม
1. ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง (บด) 1 กิโลกรัม
2. สับปะรด 2 กิโลกรัม
3. กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
4. น้ำชาวข้าว หรือน้ำมะพร้าว 10 ลิตร
5. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 กิโลกรัม

วิธีทำ / วิธีใช้ 
1. ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน หมัก 15 วัน (คนทุกวัน)
2. ใช้ทางดิน ปุ๋ย 1 ลิตร ต่อน้ำ 500 ลิตร หรือ ปุ๋ย 4 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ลาดที่ทรงพุ้มต้นไม้
3. ใช้ทางใบ ปุ๋ย 1 ลิตร ต่อน้ำ 1000 ลิตร หรือ ปุ๋ย 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร
4. ใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5 ลิตร เท่ากับปุ๋ยสูตร 46-0-0

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV
* * * * *

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.