Header Ads

อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพด แบบประหยัด


อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพด แบบประหยัด

          การปลูกเพื่อไว้เป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในสวน ข้าวโพดที่ปลูกจะมีไม่มากไม่คุ้มที่จะจ้างรถสี ดังนั้นจึงต้องลงมือแกะเมล็ดข้าวโพดด้วยมือ ซึ่งมักจะพบปัญหาบาดเจ็บที่มือที่ใช้แกะข้าวโพด จึงได้ค้นคว้าหาวิธีการที่สะดวกในการทำด้วยมือ และไม่ยุ่งยากจนเกินไป ซึ่งได้พบแบบอย่างเครื่องมือแกะข้าวโพดของเกษตรกรชาวศรีลังกา ที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ เจาะรูเป็นแถว ๒ แถวที่ปลายกระบอกไม้ไผ่ด้านหนึ่ง แล้วนำตะปูใส่ในรูที่เจาะ เวลาใช้งานจะนำฝักข้าวโพดสอดเข้าที่รูกระบอกไม้ไผ่ด้านที่มีตะปูแล้วบิดไปมา แล้วคว่ำกระบอกไม้ไผ่ฝั่งตรงข้ามที่ใส่ตะปูลง เมล็ดข้าวโพดจะไหลออกมาทางปากกระบอกไม่ไผ่ดังกล่าว เครื่องมือดังกล่าวช่วยให้การแกะเมล็ดข้าวโพดทำได้รวดเร็วขึ้น และไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บที่มือ


อุปกรณ์
- ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว แบบหนา ยาว 15 เซ็นติเมตร
- ตะปูปลายสว่าน (ตะปูเกลียว) ขนาด 0.5 นิ้ว


ขั้นตอนการทำ
- วัดท่อให้ได้ขนาดยาว 15 เซ็นติเมตร จากนั้นตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ
- ใช้สว่านเจาะรูท่อพีวีซี แถวละ 5 รู จำนวน 2 แถว สลับกันในลักษณะฟันปลา
- ใส่น๊อตสกรู(ตะปูเกลียว)ที่ท่อพีวีซีตามรูที่เจาะไว้


การใช้งาน
          นำฝักข้าวโพดที่แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วใส่ไปในปากของเครื่องแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยให้ฝักข้าวโพดถูกกับตะปูเกลียวที่ติดตั้งไว้ จากนั้น ใช้มือข้างหนึ่งดันฝักข้าวโพดและหมุนขยับไปมาให้เมล็ดข้าวโพดครูดกับตะปูเกลียว เพียงเท่านี้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็จะไหลออกทางปลายท่อ ชาวบ้านก็สามารถเก็บเมล็ดไว้ขยายพันธุ์ในการปลูกข้าวโพดในครั้งต่อไป

ทำเกษตรแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "สินค้าเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
เครดิต : หม่อนไม้

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.