Header Ads

แจกฟรีสูตรน้ำหมักเหล้าขาว ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช


แจกฟรีสูตรน้ำหมักเหล้าขาว ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช

          น้ำหมักเล้าขาวชีวภาพสูตรสำหรับขับไล่แมลงที่ได้มาจากพืชสมุนไพรบริเวณบ้าน ซึ่งเป็นใช้วัตถุดิบจากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยเกษตรกรในพื้นที่สามารถนำไปเรียนรู้และผลิตไว้ใช้เอง สามารถลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิตลงได้

วัตถุดิบ ทำน้ำหมักเหล้าขาว
1. สุราขาว 40 ดีกรีจำนวน 2 ขวด
2. กากน้ำตาลจำนวน 3 ลิตร
3. น้ำส้มสายชูความเข้มข้น 5% จำนวน 1 ขวด
4. หัวข่าแก่จำนวน 2 กิโลกรัม
5. บอระเพ็ดจำนวน 2 กิโลกรัม
6. ใบขี้เหล็กจำนวน 2 กิโลกรัม
7. สะเดาจำนวน 2 กิโลกรัม
8. ตะไคร้หอมจำนวน 2 กิโลกรัม
9. ใบยาสูบจำนวน 2 ขีด
10. ภาชนะที่จำเป็น (ถังที่ปิดฝาได้)

ขั้นตอนการทำน้ำหมักเหล้าขาว
          นำวัสดุที่เป็นพืชสมุนไพรมาสับให้ละเอียด แล้วเติมกากน้ำตาล แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน เติมน้ำลงในภาชนะถังหมักที่เตรียมไว้แค่พอท่วมสมุนไพร หมักทิ้งไว้ 14 วันจะได้ส่วนผสมที่อยู่ในถังหมักที่ละลายเป็นน้ำสีดำหรือสีน้ำตาลแก่ สามารถนำไปใช้ในรูปแบบของปุ๋ยน้ำ

การนำไปใช้งาน 
          โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ 20 ซีซี. ผสมกับน้ำสะอาด 5-10 ลิตร ฉีดพ่นพืชผัก ผลไม้ นาข้าว หรือคอกปศุสัตว์ ในช่วงเช้าและเย็นจะเกิดประโยชน์สูงสุดทำให้แมลงไม่มารบกวน จนกว่าแมลงจะหมดถ้าแมลงมาใหม่ให้ฉีดพ่มเหมือนเดิม

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.