Header Ads

สูตรน้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล สูตรเดียวเอาอยู่ ทั้งป้องกันกำจัดโรคแมลง


สูตรน้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล สูตรเดียวเอาอยู่ ทั้งป้องกันกำจัดโรคแมลง


          สูตรน้ำหมักสมุนไพรสูตรนี้ที่ใช้ในการป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช ที่เข้ามาทำลายพืชผัก พืชสวน พืชไร่ นี้มีฤทธิ์เผ็ดร้อน เบื่อเมา ใช้ในการฉีดพ่นเพื่อควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค,ศัตรูพืชหลายชนิด รายละเอียดมีดังนี้

วัตถุดิบ
- น้ำสะอาด
- ลูกยอ หรือ ใบยอสด
- ใบแก่ หรือ เมล็ดสะเดาแก่
- ใบชะพลูแก่
- ใบยูคาลิปตัสแก่
- เถาบอระเพ็ดแก่
- ใบน้อยหน่าแก่
- ลูกมะกรูดแก่
- ใบแก่ดาวเรือง
- หางไหลขาวแดง
- พริกสดสุก
- กระชายทั้งเหง้า
- ตะไคร้หอมทั้งต้น
- หัวขมิ้นชัน
- ยาสูบ
- กระเทียมไทย
- ต้นส้มเช้า
- หัวกลอย

ต้นส้มเช้า

หัวกลอย

วัสดุอุปกรณ์
- กะระมัง
- ถังพลาสติกมีฝาปิด

วิธีทำ น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล
น้ำวัตถุดิบที่เตรียมไว้ในปริมาณเท่า ๆ กันมาสับพอหยาบ ๆ แล้วบดให้ละเดียดด้วยยิ่งดี นำไปคลุกเคล้ากัน จากนั้นนำไปใส่ถังพลาสติกที่มีฝากปิดเทนน้ำใส่ให้พอท่วมสมุนไพร แล้วหมักทิ้งไว้ 15 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้ โดยให้เจือจางก่อนทำการนำไปใช้ฉีดพ่นพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ ข้าว พืชไร่ ฯลฯ

สมุนไพรปั่นละเอียด

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเจือจาง น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล
1. น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล 100 ซีซี
2. เหล้าขาว 40 ดีกรี จำนวน 1 ขวดใหญ่
3. น้ำสมสายชู 5% หนึ่งขวดใหญ่ (ประมาณ 1 ลิตร)
4. น้ำสะอาด 20 ลิตร
5. กากน้ำตาล 1 กิโลกรม
วิธีเจือจาง น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล
โดยให้นำทั้งหมดมาผสมกันแล้วคนให้เข้ากัน ในภาชนะที่สะอาด


อัตราการใช้ น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล
- น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- หรือ น้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาล 200-300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร

ข้อแนะนำ
          - หากต้องการฉีดพ่นเพื่อใช้ในการป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช ให้ฉีดพ่นในช่วงเย็นในอัตราความเข้าข้นตามสูตร 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

          - สามารถปรับใช้ความเข้มข้นของน้ำหมักกำจัดศัตรูพืชครอบจักรวาลได้ตามความเหมาะสมต่อพื้นที่ และ สถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เช่นถ้าแมลงไม่เยอะมาก ให้ใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แต่ฉีดบ่อย ๆ

          - แต่ถ้าต้องการกำจัดหรือลดจำนวนประชากรแมลงศัตรูพืชหรือลดการระบาดของโรคพืช ให้เพิ่มความเข้มข้นของสารดังกล่าว ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับพืช (วิธีนี้อาจจะเกิดความเสี่ยงหากใช้น้ำหมักในอัตราที่เกิน 30 ซีซี อาจจะเป็นผลเสียกับพืช ควรใช้เพื่อเป็นการทดลองในระยะแรก)

ซื้อ-ขาย "สมุนไพร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : คุณสมเดช สง่าแสง

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.