Header Ads

ทำอย่างไรให้มะม่วงออกดอกดก ? มีปัจจัยดังนี้


ทำอย่างไรให้มะม่วงออกดอกดก ? มีปัจจัยดังนี้

          ทำอย่างไรให้มะม่วงออกดอกดก ? นี้คงเป็นคำถามที่ชาวสวนมะม่วงต้องการรู้มากเป็นอันดับต้น ๆ อยางแน่นอน แล้วจะทำอย่างไรละ ? คุณประทีป กุณาศล นักวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้กล่าวว่ามะม่วงจะออกดอกดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังต่อไปนี้

          1. ความอุดมสมบูรณ์ของต้นมะม่วง มะม่วงอายุ 3 ปีขึ้นไป  จะเริ่มให้ผล ถ้าต้นมะม่วงสมบูรณ์มีการเจริญเติบโตดี  ซึ่งขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ย หลังจากเก็บผลคราวที่แล้ว ก็ต้องมีการให้รางวัลด้วยปุ๋ยมูลวัว 1 ปี๊ปต่อต้น  โรยบริเวณแนวทรงพุ่มพร้อมทั้งเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 จำนวน 1 กิโลกรัมต่อต้น  มะม่วงก็จะงดงามพร้อมที่จะให้ดอกให้ผลต่อไป  โดยที่มะม่วงนี้จะต้องไม่มีโรคแมลงรบกวน  ซึ่งต้องคอยหมั่นตรวจดูเสมอว่ามีแมลงประเภทเพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แนะหนอนปลอก เข้าทำลายหรือไม่  ถ้าตรวจพบควรป้องกันกำจัดเสียโดยใช้ยาประเภทดุดซึม


          2. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส นานประมาณ 1 สัปดาห์  จะช่วยให้มะม่วงออกดอกได้ดี  แต่มะม่วงจะออกดอกได้ดีหรือไม่  ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ด้วย  มะม่วงบางพันธุ์ออกดอกทุกปี  บางพันธุ์ออกดอกง่าย แถมยังออกนอกฤดูเสียด้วย  เช่น  พันธุ์น้ำดอกไม้ พิมเสน  หนองแซงแต่บางพันธุ์ออกดอกยาก และมักจะเว้นปีเช่น เขียวเสวย  เป็นต้น

          3. ความชื้นภายในดินบริเวณต้นมะม่วง สวนมะม่วงที่ปลูกอยู่ในสภาพสวนยกร่อง  ต้องสูบน้ำออกจากสวนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  ทั้งนี้เพื่อลดความชื้นภายในดิน  ในปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน  มะม่วงดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปใช้น้อย จึงทำให้ระดับไนโตรเจนภายในต้นมะม่วงลดต่ำลง  ขณะเดียวกันในช่วงนี้อากาศเริ่มแห้ง  มะม่วงได้รับแสงแดดเต็มทีทำให้เกิดการสะสมของคาร์โบไฮเดรท ในต้นมะม่วงสูงขึ้น  ซึ่งอาจเรียกว่า อัตราส่วนระหว่างคาร์โบไฮเดรท และ ไนโตรเจนเปลี่ยนไปในระดับที่เหมาะสม  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้มะม่วงออกดอก  แต่ถ้าในระยะนี้มะม่วงได้รับน้ำและปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงก็จะทำให้แตกใบอ่อน ซึ่งก็หมายความว่า ในปีนั้นใบมะม่วงจะแก่ไม่ทัน  พอถึงเวลาออกช่อดอกก็จะไม่ออก

ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "มะม่วง" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
โดย : คุณประทีป กุณาศล

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.