Header Ads

พัฒนาการทำงานของการพ่นยากำจัดฆ่าแมลงพัฒนาการทำงานของการพ่นยากำจัดฆ่าแมลง

          ลูกบอลลูนไฮโดรเจนต้นทุนต่ำที่ใช้เป็นทุ่นลอยฟ้าโยงสายยางพ่นยากำจัดแมลงขอบชาวจีน เป็นการพัฒนาให้ทำงานอย่างง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาพที่เห็นนี้ เกษตร นานา นำมากฝากู่จากเขตหลูเจียง มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน

          วิธีนี้สามารถใช้พ้นปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน ฯลฯ ได้ด้วย และไม่เฉพาะข้าวเท่านั้น ยังสามารถใช้กับพืชไร่ได้หลายชนิดเลย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่ว ทานตะวัน ฯลฯ

* * * * *
เครดิตภาพ : China Xinhua News

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.