Header Ads

วิธียืดอายุกล้วยดิบ


วิธียืดอายุกล้วยดิบ

          กล้วย ที่แก่จัดเมื่อตัดเครือลงมาจากต้นแล้ว จะเริ่มกระบวนการสุกตามธรรมชาติทันที หากว่าเรายังไม่ต้องการให้กล้วยสุกหรือยังคงเป็นกล้วยดิบอยู่อย่างนี้ เพราะยังมีกล้วยสุกที่ยังกินไม่หมดเหลืออยู่ ส่วนวิธีการยืดอายุกล้วยดิบจะเป็นอย่างไรนั้น ตามเกษตร นานา มาทางนี้ได้เลยครับ


วิธีการทำ
          ให้นำผลกล้วยดิบที่ตัดเครือลงมาจากต้นใหม่ๆ ตัดแยกเป็นหวีๆ หรือทั้งเครือ ล้างน้ำทำความสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง แล้วนำกล้วยไปหมกในถังข้าวสารในจนมิดเครือ ระหว่างที่ผลกล้วยถูกกลบด้วยข้าวสารนั้นจะไม่สุก หรือยังคงเขียวอยู่อย่างนั้นได้นานนับเดือน จนเมื่อนำขึ้นจากข้าวสารแล้วบ่ม ผลกล้วยก็จะสุกตามปกติ นี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาของไทยเราซึ่งปัจจุบันนี้เหลือไม่ค่อยมีคนทำแบบนี้แล้ว

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.