Header Ads

แคนตาลูปพันธุ์อะไร ? ลูกละ 1,500 บาท


แคนตาลูปพันธุ์อะไร ? ลูกละ 1,500 บาท

          คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก อยู่เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 12 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ปลูกแคนตาลูปที่ปลูกมีพันธุ์ กรีนเน็ต, พอท ออเรนจ์ พันธุ์เหล่านี้ อายุการเก็บเกี่ยว 74 วัน ผลผลิตจำหน่ายจากแปลงได้ กิโลกรัมละ 80 บาท แนวทางการผลิตนั้นเขาปลูกในโรงเรือน โดยไม่ใช้ดิน แต่ใช้ขี้เถ้าแกลบแทน ปริมาณน้ำที่ให้กับแตงแคนตาลูปตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิต จำนวน 65 ลิตร ต่อต้น


นอกจากที่แนะนำมา ยังมีพันธุ์ใหม่มาแรง ได้แก่

          1. ซากูระ…ผิวเปลือกสีเขียวอ่อน มีตาข่ายชัดเจน เนื้อสีส้ม น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ต่อผล ราคาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดละ 30 บาท ราคาผลผลิต 1,000 บาท ต่อผล

          2. ชิโอซูกะ…ผิวเปลือกคล้ายซากูระ เนื้อสีส้ม น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ต่อผล ราคาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดละ 40 บาท ราคาผลผลิต 1,500 บาท ต่อผล

          3. โอชิตะ…ผิวผลสีทอง เนื้อในสีเหมือนเนื้อสาลี่ น้ำหนักผล 1.8 กิโลกรัม ต่อผล เมล็ดพันธุ์ เมล็ดละ 25 บาท ราคาจำหน่าย ผลละ 1,000 บาท


          คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก บอกว่า งานปลูกแคนตาลูปในโรงเรือนของตนเองไปได้ดี จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น พันธุ์กรีนเน็ต และ พอท ออเรนจ์  ติดตลาดแล้ว

          “พันธุ์ซากูระ ชิโอซูกะ และ โอชิตะ เป็นงานทดลองใหม่ นำพันธุ์มาจากญี่ปุ่นโดยตรง การปลูกนั้นในพื้นที่ของโรงเรือน 150 ตารางเมตร ปลูกได้ 250 ต้น น้อยกว่าพันธุ์เดิม สาเหตุที่ปลูกได้น้อยเพราะพันธุ์ใหม่ใบหนา ต้องขยายระยะออก จุดเด่นของแคนตาลูปพันธุ์ใหม่ ซึ่งทำให้ขายได้ราคาดีคือ มีลายตาข่ายชัดเจน สวยงาม เนื้อในสีสวย รสหวาน มีกลิ่นหอม ความหวานวัดได้ 18 บริกซ์ ซึ่งทั่วๆ ไปอยู่ที่ 14 บริกซ์…ปัจจุบัน คนเริ่มรู้จักพันธุ์ใหม่มากขึ้น”

ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "แคนตาลูป" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.