Header Ads

สูตรอาหารแพะเนื้อ (แพะขุน) แบบลดต้นทุน


สูตรอาหารแพะเนื้อ (แพะขุน) แบบลดต้นทุน


วัตถุดิบ มีดังนี้
1. มันเส้น 5 กิโลกรัม
2. มันบด 10 กิโลกรัม
3. ข้าวโพดบด 5 กิโลกรัม
4. กากปาล์ม 5 กิโลกรัม
5. หัวเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 3 ฝา
6. เกลือ 200 กรัม
7. กะละมัง (สำหรับผสมอาหาร) 1 ใบ


วิธีการทำ 
          นำมันบด 10 กิโลกรัม มันเส้น 5 กิโลกรัม กากปาล์ม 5 กิโลกรัม ข้าวโพดบด 5 กิโลกรัม เทลงไปในกะละมังผสมอาหาร แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 3 ฝา เกลือ 200 กรัม ลงไปคลุกคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งประมาณ 1 วันก็สามารถนำไปเป็นอาหารแพะเนื้อได้แล้ว ปริมาณส่วนผสมที่ได้จะเลี้ยงแพะเนื้อได้ประมาณ 15-20 ตัว

การนำไปใช้ 
          นำอาหารแพะเนื้อที่ผสมได้ 1 ส่วน ไปผสมกับปลายข้าว 1 ส่วน รำละเอียด 1 ส่วน แล้วใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ให้แพะเนื้อกินในช่วงเวลาเช้าและเย็น

ประโยชน์ 
          เมื่อแพะเนื้อได้ทานสูตรอาหารแพะเนื้อลดต้นทุนแล้ว ก็จะช่วยทำให้แพะเนื้อเจริญเติบโตได้เร็ว น้ำนมจะเพิ่มมากขึ้น แข็งแรง และช่วยป้องกันโรคต่างๆ ทำให้แพะเนื้อมีสุขภาพดี และที่สำคัญทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแพะเนื้ออีกด้วย

เลี้ยงแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "แพะ พันธุ์แพะ" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : คุณจำรัส สมิงแก้ว

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.