Header Ads

วิธีทำปุ๋ยหมักใช้ในนาข้าวและไม้ผล


วิธีทำปุ๋ยหมักใช้ในนาข้าวและไม้ผล


ส่วนผสมที่ต้องเตรียม
1. มูลวัว 200 กิโลกรัม
2. มูลไก่ 200 กิโลกรัม
3. มูลหมู 100 กิโลกรัม
4. แกลบดำ 100 กิโลกรัม
5. แกลบชนิดหยาบ 50 กิโลกรัม
6. รำละเอียด 50 กิโลกรัม
7. ปุ๋ยหมักพด.1 จำนวน 50 กิโลกรัม
8. น้ำหมัก พด.2 จำนวน 5 ลิตรผสมกับน้ำเปล่า 200 ลิตร

วิธีทำ
     เมื่อได้ส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้นำส่วนผสมตั้งแต่ข้อ 1-7 มาผสมให้เข้ากัน เมื่อผสมให้เข้ากันแล้วนำน้ำหมักพด.2 ที่ผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้ว (ตามข้อ 8 ) นำมารดให้ทั่วกองส่วนผสม โดยพยายามควบคุมให้มีความชื้นประมาณ 50-60% เมื่อเสร็จแล้วให้นำมาหมักไว้ประมาณ 7- 10 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ววิธีสังเกตง่ายๆ ว่าปุ๋ยพร้อมที่จะนำไปใช้งานหรือไม่ก็คือ ให้ลองจับดูถ้าปุ๋ยมีลักษณะนุ่มและเย็น ก็ถือว่าสามารถนำไปใช้ได้

วิธีนำไปใช้
     นำไปหว่านในนาข้าวได้ทั้งก่อนหรือหลังปลูกข้าว ถ้าจะนำไปใส่ไม้ผล ก็นำไปหวานใต้ทรงพุ้มต้นไม้ให้ทั่ว

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.