Header Ads

วิธีทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน จากสับปะรด


วิธีทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน จากสับปะรด

     คุณวานิช มุกดาเพชรรัตน์ เกษตรกร จังหวัดตราด บ้านเลขที่ 18 หมู่6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ผู้ที่เคยประสบปัญหาด้านการเกษตร นั่นคือ ผลไม้ล้นตลาด แต่เมื่อทางจังหวัดได้มีการประชุมที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถผลิตไวน์ ได้ คุณวานิช จึงเล็งเห็นว่าในท้องถิ่นมีสับประรดพันธุ์ตราดสีทอง จำนวนมาก จึงลองนำมาทำไวน์ และได้มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อ ปีพ.ศ.2545 รองผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น ได้ช่วยดำเนินการ จดลิขสิทธิแล้วนำไปโปรโมทภายใต้ชื่อ THE GOLDEN KOH CHANCH ซึ่งเป็นชื่อที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด นอกจากนั้นเศษทางสับปะรดที่เหลือก็นำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ได้อีกด้วย

วัสดุ-อุปกรณ์
1. ทางสับปะรด 1000 กิโลกรัม
2. พด.1 จำนวน 1 ซอง ผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร
3. ขี้ไก่ 200 กิโลกรัม
4. ขี้ค้างคาว 200 กิโลกรัม หรือ ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม

วิธีการทำ
1. นำทางสับปะรด ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว หรือปุ๋ยยูเรีย(ต้องละลายน้ำก่อน) ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. นำ พ.ด.1 ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร แล้วรดให้ทั่ว พร้อมกับทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. ทำกองปุ๋ยไว้ในที่ร่ม มีหลังคา และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4. ทำการหมักทิ้งไว้ 7-8 เดือน แล้วให้ทำการกลับกองปุ๋ย ทุก 10 วัน พร้อมกับการพรมน้ำบนกองปุ๋ยให้ชื้นด้วย

การนำไปใช้งาน
- เมื่อหมักได้ 7-8 เดือนแล้ว สามารถนำไปใส่ในต้นไม้ได้ทุกชนิด ช่วยในส่วนของการเพิ่มธาตุอาหารในดิน อัตราการใส่ 4-5 กิโลกรัม ต่อต้น โรยรอบๆโคน ใส่ทุก 15 วัน นิยมใส่ในช่วงหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้ว

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
1. ช่วยเพิ่มปริมาณ อินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
2. ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวน
3. ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น
4. ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
6. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น
7. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ

* * * * *
โดย : คุณวานิช มุกดาเพชรรัตน์
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.