Header Ads

สูตรและวิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำบำรุงต้นข้าว


สูตรและวิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำบำรุงต้นข้าว


สูตรยูเรียน้ำบำรุงต้นข้าว มีวัตถุที่ต้องเตรียมดังนี้
1. ปัสสาวะ (มีไนโตรเจน ยูเรีย กรดยูลิค แอมโมเนีย และธาตุอาหารอื่นๆที่ประโยชน์ต่อพืช)
2. พด.2 1 ซอง หรือ น้ำหมักชีวภาพ 2 ลิตร
3. กากน้ำตาล 10 ลิตร
4. น้ำซาวข้าว (มีสารช่วยกระตุ้นข้าว) 30 ลิตร
5. ถังหมัก 1 ถัง

วิธีการทำ
- นำกากน้ำตาลผสมกับน้ำซาวข้าวและพด.2 1 ซอง หรือ น้ำหมักชีวภาพ ใส่ลงในถังหมักที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นนำปัสสาวะที่ได้ในแต่ละวันใส่ลงในถังหมักผสมให้เข้ากัน ปิดฝาหมักไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้ได้ (หรืออาจใช้วิธีปัสสาวะลงไปในถังวันละครั้ง จนครบ 7 วันก็ได้)


การนำไปใช้ /ประโยชน์
- นำน้ำหมักปัสสาวะ 4 ถ้วยตวง ต่อน้ำ 10 ลิตร นำไปฉีดพ่นต้นกล้าที่เหลืองและขาดปุ๋ยให้ทั่วแปลง ก็สามารถช่วยให้ต้นกล้าค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียว แข็งแรงและโตเร็วขึ้น

- ใช้ฉีดพ่นบำรุงต้นข้าวที่ปักดำได้ประมาณ 7 วัน โดยการฉีดพ่น 7 วันครั้ง ไปจนถึงข้าวตั้งท้อง จะช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรค ร่วงใหญ่ น้ำหนักดี โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอีกต่อไป

ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขายได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.