Header Ads

สูตรและวิธีทำฮอร์โมนเร่งใบ กิ่ง ราก


สูตรและวิธีทำฮอร์โมนเร่งใบ กิ่ง ราก


     คุณนงนุช คำคง เกษตรกรบ้านท่าแห หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ประธานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ได้แนะนำสูตรการทำฮอร์โมนจากพืช ผักที่หาได้ตามท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาท ช่วงเร่งการเกิดรากฝอย รากแขนง เร่งการขยายตัวของ เซลล์พืช เซลล์พืชมีการแบ่งตัวมากขึ้น เร่งการออกดอก กระตุ้นการสุกของผล โดย สูตรการทำฮอร์โมนเร่งใบ กิ่งและราก จากพืชสีเขียว มีวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. พืชตระกูลผัก 1 กิโลกรัม
2. พืชตระกูลหญ้า 1 กิโลกรัม
3. ตระกูลถั่ว 1 กิโลกรัม
4. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
5. น้ำ(น้ำธรรมดา ,น้ำซาวข้าว,น้ำมะพร้าว) จำนวน 10 ลิตร

วิธีการทำ สามารถหมักได้ 2 แบบ
1. หั่นพืชสีเขียวเป็นชิ้นเล็กๆคลุกกับกากน้ำตาล หมักไว้ในถังพลาสติกทึบแสง ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม 15 วัน
(หลังจาก 15 วัน ไปแล้วจะสังเกตได้ว่ามีราสีขาวเกิดขึ้น) หลังจากนั้นให้ใส่น้ำลงไปหมักให้ครบ 3 เดือน
หรือ

2. หั่นพืชสีเขียวเป็นชิ้นเล็กๆคลุกกับกากาน้ำตาล และน้ำ 10 ลิตรทำการหมักไว้ในถังพลาสติกทึบแสง ปิดฝาแล้วเก็บไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ 3 เดือน

วิธีนำไปใช้

น้ำ 1 ปี๊บ หรือประมาณ 20 ลิตร+น้ำหมัก 2-3 ช้อนโต๊ะ+กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ

* * * * *
โดย :  คุณนงนุช คำคง
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.