Header Ads

วิธีการทำปุ๋ยหมักดินก่อนปลูก


วิธีการทำปุ๋ยหมักดินก่อนปลูก


ส่วนผสม
1. ดินท้องนาแห้งทุบละเอียด 5 ส่วน
2. รำละเอียด 2 ส่วน
3. แกลบเผา(ถ่านแกลบ) 2 ส่วน
4. มูลสัตว์(ขี้วัว, ขี้ไก่, ขี้หมู) 2 ส่วน
5. จุลินทรีย์หน่อกล้วย(หัวเชื้อ) 20 ซีซี
6. น้ำ 10 ลิตร

วิธีทำ
- นำดินท้องนามาปรับความชื้น 50% ผสมรำละเอียด+แกลบ, แกลบเผา, มูลสัตว์, จุลินทรีย์ หน่อกล้วย คนผสมให้เข้ากันบนลานหมัก จากนั้นหมักไว้ 7 วัน สามารถ บรรจุถุงเพื่อเตรียมปลูก

การนำไปใช้งาน
- ใช้เป็นปุ๋ยรองก้นหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ หรือใช้เป็นดินปลูกเพาะกล้าไม้ในถุงดำ

ประโยชน์
- เพื่อเป็นอาหารสำรองของต้นไม้ในการปลูกใหม่ และป้องกันเชื้อราในดินอันจะส่งผลทำให้เกิดโรคในพืชและไม้ผลได้

* * * * *

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.