Header Ads

สูตรสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา "ไล่หนู"


สูตรสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา "ไล่หนู"

          คุณนิตยา บุญจันทร์ เกษตรกรชาวนายุคใหม่ ในพื้นที่ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้นำสมุนไพรในบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยขับไล่หนู และได้แนะนำให้ทางทีมงานนำไปเผยแพร่ หากเกษตรกรชาวนาท่านใดสนใจนำไปใช้ก็ไม่หวง โดยการนำเอาโกฐจุฬาลัมพา มาหมักเพื่อใช้ขับไล่หนูในแปลงนา วิธีนี้ไล่หนูได้และไม่มีผลกระทบทางด้านสุขภาพอีกด้วย

วัตถุดิบ
1.โกฐจุฬาลัมพา 2 ขีด
2.จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ซีซี
3.น้ำเปล่า 1 ลิตร
4.ถังเปล่า 1 ใบ

วิธีการทำ 
1.เริ่มจากน้ำต้นสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ
2.เมื่อสับสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา แล้วให้นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับส่วนผสมชนิดอื่นๆ
3.หมักรวมกันไว้ 1 คืน คั้นเอานำไปฉีดพ่นให้รอบแปลงนา

อัตราส่วนในการใช้
          สารสกัดสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบแปลงนาในระยะ 7-10 วัน อย่างต่อเนื่อง

ซื้อ-ขาย "สมุนไพร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ที่มา : คุณนิตยา บุญจันทร์ เกษตรกรชาวนายุคใหม่ ในพื้นที่ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.