Header Ads

การขยายพันธุ์มะนาวการปักชำ


การขยายพันธุ์มะนาวการปักชำ

          การขยายพันธุ์มะนาวมีอยู่หลายวิธี การปักชำเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม ง่าย สามารถขยายพันธุ์จำนวนมากได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้ได้ต้นพันธุ์ดี พร้อมที่นำไปปลูกต่อไปได้


วัสดุอุปกรณ์ในการปักชำกิ่งมะนาว
1. กิ่งมะนาวพันธุ์ดี
2. กรรไกรตัดกิ่ง และคัตเตอร์
3. น้ำยาเร่งราก
4. ทรายหยาบ
3. ภาชนะที่จะใช้ในการเพาะ เช่นกระถาง ถุงเพาะชำ เป็นต้น
6. ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ หรือ แผ่นกระจกสำหรับปิดภาชนะให้มิดชิด

วิธีการปักชำกิ่งพันธุ์มะนาว
1. นำกิ่งพันธุ์มะนาวขนาดไม่อ่อน ไม่แก่เกินไป มาตัดใบ และหนามออก โดยตัดให้ใบเหลืออยู่ประมาณครึ่งใบ ตัดทางด้านโคนเป็นปากฉลาม ใต้ตาดอกประมาณ 1 เซ็นติเมตร ใช้คัตเตอร์กรีดตรงปากฉลามให้เป็นรอย สี่ห้าแฉก
2. นำทรายไปล้างในน้ำโดยการคนแล้วเทน้ำสีขุ่นออก จากนั้นนำทรายไปใส่ในภาชนะเพาะชำที่เราเตรียมไว้


3. นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ไปแช่ในน้ำยาเร่งรากที่ผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้ว ประมาณ 15-20 นาที โดยแช่เฉพาะด้านโคน


4. นำกิ่งพันธุ์ไปปักชำในกระบะ หรือภาชนะเพาะชำที่เตรียมไว้


5. พรมด้วยน้ำให้ทั่ว


6. ปิดกระบะเพาะชำด้วยแผ่นกระจก หรือจะใช้ถุงพลาสติกใหญ่ห่อ แล้วมัดไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน รากก็เริ่มงอก


ผลลับที่ได้******

ที่มา : เพื่อนเกษตร

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.