Header Ads

วิธีป้องกันและกำจัดแมลงวันทองผลไม้ ด้วยยี่โถและกะเพรา


วิธีป้องกันและกำจัดแมลงวันทองผลไม้ ด้วยยี่โถและกะเพรา

          ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสม และครูติดแผ่นติดที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หลังจากที่หลงผิดหลงถูกในการทำการเกษตรมานานมาก จนปี 2534 ได้มารู้จักกับการทำน้ำหมักต่างๆ และค้นค้นสูตรของตนเอง และต่อยอดจากสูตรของท่านอาจารย์อื่นๆ จนได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการทำไร่ทำนาของตนเองจนประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันนี้ โดยได้เผยแพร่สูตรต่างๆมากมาย วันนี้จึงได้มาบอกเล่าสูตรผ่านทางทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในเรื่องของ ต้นยี่โถและกระเพาขับไล่แมลงวันทองของไม้ผล ดังนี้
วัตถุดิบที่ต้องใช้
1. ใบและลำต้นยี่โถ จำนวน 1 ส่วน
2. ใบและลำต้นกะเพรา จำนวน 1 ส่วน
3. หัวเชื้อ EM จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ
4. น้ำสะอาด จำนวน 1 ส่วน
5. เหล้าขาว จำนวน 1 ขวด

วิธีทำ
          นำใบและลำต้นของกระเพา 1 ส่วน น้ำหนักเท่ากัน ใบและลำตันยี่โถ 1 ส่วน น้ำ 1 ส่วน น้ำหนักเท่าๆกัน ทุกอย่างสับบด ให้ละเอียด เอามาหมักรวมกัน ใส่เหล้าขาว 1 ขวด หมักไว้ 5-7 วัน

การนำไปใช้งาน
          นำน้ำหมักที่กรองแล้วชนิดเข้มข้นจำนวน 5 ช้อนโต๊ะ ผสมหัวเชื้อ EM 1 ช้อนโต๊ะ และน้ำ 5 ลิตร ก่อนนำไปฉีดในช่วงเช้า และช่วงเย็นจนเกือบค่ำ ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน จะสามารถขับไล่แมลงวันทอง เพลี้ย และเชื้อราขาวที่เกิดขึ้นกับไม้ผล

หาซื้อ-ขาย "สมุนไพร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
โดย : ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.