Header Ads

วิธีเลี้ยงผึ้ง ให้ได้รังอยู่ในโหลแก้ว


วิธีเลี้ยงผึ้ง ให้ได้รังอยู่ในโหลแก้ว

          ผึ้ง (Bee) เป็นแมลงสังคม (Social insect) ที่มีการแบ่งวรรณะสำหรับทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน จัดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่ผลิตน้ำผึ้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องสำอางต่างๆ รวมถึงเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการผสมเกสรของพืช แต่การเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขายได้ราคาสามารถทำได้หลายแนวทาง แต่วันนี้เกษตร นานา จะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงผึงให้ได้รังผึ้งอยู่ในโหลแก้วเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขายได้หลายเท่าตัวดังนี้
1. ให้ทำช่องใส่โหลแก้ว บนกล่องไม้หรือรังเลี้ยงผึ้งดัภาพ


2. นำโหลแก้วมาคว่ำไว้ในช่องไม้ ตามจำนวนที่เราทำไว้ ดังภาพ


3. รอให้ผึ้งทำรังจนเต็มและได้ที่ ดังภาพ


4. เมื่อไล่ผึ่งออกหมดแล้ว ให้นำน้ำหวานมาเทใส่โหลแก้วจนเต็ม เป็นอันเสร็จ ดังภาพ


* * * * *
ภาพ : MASON JAR BEEHIVE

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.