Header Ads

วิธีทำปุ๋ยหมักสูตรเร่งด่วนสำหรับพืช


วิธีทำปุ๋ยหมักสูตรเร่งด่วนสำหรับพืช


     ปุ๋ยสูตรดังกล่าวเป็นปุ๋ยหมักสำหรับการปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกพืชในระยะยาว โดยที่เกษตรกรไม่ต้องรับภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี สามารถผลิตได้เองง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องหมัก โดยการเตรียมวัสดุในการทำ ดังนี้


วัตถุดิบ
1. ขี้วัวแห้ง 1,000 กิโลกรัม
2. แกลบหมักเน่า 300 กิโลกรัม
3. แกลบดำ 50 กิโลกรัม
4. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักพด.2 20 ลิตร
5. ปุ๋ยเคมี 46-0-0 30 กิโลกรัม
6. สารเร่งพด. 1 1 ซอง

วิธีการทำ
- ผสมแกลบหมัก แกลบดำ ขี้วัวแห้ง ปุ๋ยเคมีบนกองพื้นราบให้เข้ากัน
- รดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักพด.2 ผสมให้เข้ากัน
- ละลายพด.1 ในน้ำ 1 ซอง ต่อน้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นนำไปรดบนกองปุ๋ยหมักแล้วผสมคนให้เข้ากัน สามารถนำไปใช้งานได้เลย

การนำไปใช้
     ใช้รองก้นหลุมปลูกผักชะอม ผักหวาน มะนาว มะละกอ ไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นปุ๋ยระยะยาวเป็นปุ๋ยที่หมักและย่อยสลายไปในตัวขณะใช้งาน ผสมดินบนแปลงก่อนปลูกผักส่วนครัว ใส่รอบโคนต้นบำรุงราก ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินในระยะยาว ปรับสภาพดินเสื่อมโทรมให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช

* * * * *
แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.