Header Ads

อั่งโล่ โบราณ (เตาแบบจีน) หาดูยาก เด็กสมัยนี้แทบจะไม่เคยเห็น


อั่งโล่ โบราณ (เตาแบบจีน) หาดูยาก เด็กสมัยนี้แทบจะไม่เคยเห็น


     เตาอั้งโล่ เป็นเตาหุงต้มที่คนไทยคุ้นเคยมานาน เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ก็ยังมีใช้อยู่ในหลาย ๆ ครัวเรือน แต่ส่วนมากจะเป็นแบบเตาเดี่ยวที่เราคุ้นเคย แต่เตาอั่งโล่แบบมีฐานนี้หาดูได้ยากแล้ว และสมัยนี้เด็ก ๆ หลาย ๆ คนอาจจะแทบไม่เคยเห็น ซึ่งเตาอั่งโล่ คู่ควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

เตาอั่งโล่ แบบที่เห็นได้ง่ายทั่วไป

เตาอั่งโล่ โบราณ แบบ 3 เตา


เตาอั่งโล่ โบราณ แบบ 2 เตา
     หากว่าบ้านใดที่ยังใช้เตาถ่านอยู่ ถ้าหากว่ายังคิดถึงวันวาน ก็หามาใช้ได้นะครับ อีกอย่างก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งของดีดีไว้ให้ลูกหลานได้เห็นได้ใช้กัน

* * * * *

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.