Header Ads

เคล็ดไม่ลับทำเกษตร 3 ขั้นตอน ที่ทำแล้วไม่มีวันจน


เคล็ดไม่ลับทำเกษตร 3 ขั้นตอน ที่ทำแล้วไม่มีวันจน


1. ปลูกเพื่อเรียนรู้
          คือ การจะปลูกพืชอะไรต้องปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน ไม่ปลูกเยอะ พยายามเรียนรู้ให้เข้าใจในพืชนั้นๆ เรียนรู้ทั้งเรื่องของการเจริญเติบโต อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต โรค-แมลงต่างๆ ปุ๋ย ยา เมื่อปลูกน้อยๆ แล้วเรียนรู้จนแน่ใจแล้วจึงค่อยขยายเพิ่มอย่าเริ่มปลูกมากๆ โดยยังไม่รู้จักมัน มันจะพาจน

2. ทำให้ออกในช่วงแพง หรือ นอกฤดู
          คือ เมื่อเราปลูกขั้นแรกจนเรียนรู้เข้าใจดีแล้ว เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำให้มีผลผลิตในช่วงราคาแพง หรือ ทำนอกฤดู เพื่อขายได้ราคาดี ไม่มีปัญหาในด้านการตลาด

3. ขายผลพลอยได้
          คือ ทำพันธุ์ขายทั้ง เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะกล้า หรือ แม้กระทั่งแปรรูปผลผลิต การขายผลพลอยได้ จะช่วยสร้างรายได้ ได้มาก อาจได้มากกว่าขายผลผลิตด้วยซ้ำ

          การทำการเกษตรให้หายจน ต้องปลูกพืชเป็น 3 ระยะ จะหายจน เลี้ยงปลา ไก่ เป็ด จะมีกิน โดยเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่เลี้ยงด้วยหัวอาหาร เช่น เลี้ยงด้วยหอยเชอรี แหน เศษอาหาร ผลไม้ ที่เหลือในสวน

ปลูกแล้วไม่มีที่ขาย ซื้อ-ขาย "ผลผลิตการเกษตร" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
ภาพประกอบ : บ้านไร่ไออุ่น

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.