Header Ads

ตารางผลไม้ในแต่ละเดือน ในหนึ่งปี มีอะไรกันบ้าง


ตารางผลไม้ในแต่ละเดือน ในหนึ่งปี มีอะไรกันบ้าง


เดือนมกราคม  ผลไม้ที่ออก มี ส้มเกลี้ยง    ฝรั่ง   มะขามป้อม  ละมุด  อ้อย    องุ่น       สับปะรด    มะตูม    ชมพู่   กระจับ    ลูกตาลอ่อน    กล้วยหอม    ส้มจุก    แตงโม    ส้มเขียวหวาน ( เพชรบูรณ์ )   ชมพู่มะเหมี่ยว    พุทรา    ชมพู่กะเทย

เดือนกุมภาพันธ์   ผลไม้ที่ออก มี     มะขามเทศ     มะขามป้อม    องุ่น   มะตูม   อ้อย   ลูกตาลอ่อน  แตงโม     สับปะรด      กล้วยหอม     ชมพู่

เดือนมีนาคม  ผลไม้ที่ออก มี  แตงโม    ขนุน    กล้วยหอม     มะปราง     มะม่วง    กล้วยน้ำว้า

เดือนเมษายน  ผลไม้ที่ออก มี  ทุเรียน    มะม่วง    ลูกหว้า    มะไฟ    แตงโม  ชมพู่      ลิ้นจี่    ขนุน   กล้วยหอม

เดือน พฤษภาคม  ผลไม้ที่ออก มี  เงาะ   ลิ้นจี่   ลูกหว้า   ขนุน  ทุเรียน  มะม่วง   ระกำ

เดือนมิถุนายน  ผลไม้ที่ออก มี มังคุด   กระท้อน    ระกำ    เงาะ   ทุเรียน    สับปะรด       ขนุน     มะละกอสุก

เดือนกรกฎาคม  ผลไม้ที่ออก มี  กล้วยไข่   กล้วยหอม   กล้วยหักมุก  กล้วยน้ำว้า  ส้มโอ   มะยม   สับประรด   แตงไทย  ฝักบัว    ลำไย    ลางสาด   อ้อย   ฝรั่ง     น้อยหน่า     ส้มเขียวหวาน ( เพชรบุรี )

เดือนสิงหาคม   ผลไม้ที่ออก มี   กล้วยไข่  กล้วยหอม   ฝรั่ง    สับปะรด   ลางสาด   ลำไย   น้อยหน่า   ส้มเกลี้ยง   ส้มโอ  มะเฟือง   มะยม

เดือนกันยายน  ผลไม้ที่ออก มี  กล้วยไข่  กล้วยหอม  กล้วยน้ำว้า   ฝรั่ง    สับปะรด      ส้มโอ    มะยม   องุ่น   มะเฟือง   มะกอกน้ำ  ลางสาด

เดือนตุลาคม  ผลไม้ที่ออก มี กล้วยไข่    กล้วยหอม   กล้วยน้ำว้า   ฝรั่ง    ส้มเขียวหวาน     ส้มเกลี้ยง    องุ่น   มะเฟือง   มะขามป้อม   สาเก    มันแกว   ขนุน    ลางสาด

เดือนพฤศจิกายน ผลไม้ที่ออก มี  กล้วยไข่  กล้วยหอม  กล้วยน้ำว้า  ละมุด    อ้อย   มะละกอ   แตงโม   ฝรั่ง    ส้มเขียวหวาน( บางมด )   องุ่น    มันแกว   มะขามป้อม

เดือนธันวาคม ผลไม้ที่ออก มี   กล้วยหอม  กล้วยน้ำว้า  ละมุด    อ้อย   มะละกอ     แตงโม   ฝรั่ง    ส้มเขียวหวาน   องุ่น   มะขามป้อม   สับปะรด    ชมพู่    พุทรา

ซื้อ-ขาย "ผลไม้" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.