Header Ads

วิธีปลูกผักในต้นกล้วย

          "ปลูกผักในต้นกล้วย" ไม่ต้องรดน้ำปลอดภัยไร้สารเคมี : ใช้ต้นกล้วยที่มีน้ำชุ่มฉ่ำของน้ำที่อยู่ในลำต้นแทน ซึ่งทำให้เกือบ...
07:04:00

การเพาะถั่วงอก แบบคอนโด ง่ายๆ

          การเพาะ “ ถั่วงอก ” นับเป็นอาชีพด้านการเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งเวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้น ก็มีผลผลิตให้รับประทา...
07:12:00

วิธีปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการค้า ทำตามวิธีนี้ระวังรวย

          ก่อนอื่นให้เตรียมดินโดยการไถดะ 1 ครั้ง ตากดินแล้วไถพรวน 1-2 ครั้ง ให้ดินร่วนซุย ไม่มีวัชพืช ถ้ามีวัชพืชมากกว่าร้อยละ 20 ต้องไ...
07:36:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.