Header Ads

ไก่แม่ฮ่องสอน : Mae Hong Sorn


ไก่แม่ฮ่องสอน

          ไก่แม่ฮ่องสอน : Mae Hong Sorn เป็นไก่พื้นเมืองท้องถิ่นที่เลี่ยงกันในชนบทเกือบทุก ๆ อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่เลี้ยงมีทั้งเกษตรกรในหมู่บ้านต่าง ๆ และรวมทั้งชาวเขาในเขตที่สูง ไม่ว่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ ฯลฯ ลักษณะทั่วไปของไก่พันธุ์นี้คล้ายกับไก่ป่า คาดว่าเป็นไก่ที่มีต้นพันธุ์มาจากไก่ป่า

ลักษณะภายนอกประจำพันธุ์ของ ไก่แม่ฮ่องสอน
- เพศผู้ : มีขนคอและหลังสีเหลืองเข้ม ขนลำตัวและหางมีสีดำ มีปุยจาวที่โคนหาง หงอนจักร ใบหน้าแดง แข้งและปากมีสีดำหรือเทา มีขนตุ้มหูสีเหลือง ผิวหนังขาวอมแดง
- เพศเมีย : มีขนลำตัวสีน้ำตาลแระเหลืองหรือสีน้ำตาลลายป่าทั้งตัว หลอนจักร ใบหน้าแดง ปากและแข้งสีดำหรือเทาหรือน้ำตาล มีขนตุ้มหูสีเหลือง ผิวหนังขาวอมแดง


ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่แม่ฮ่องสอน
- น้ำหนักตัว  785 - 1,050 กรัม
- น้ำหนักตัวที่อายุจำหน่าย (20 สัปดาห์)  842 - 1,130 กรัม
- ให้ใข่ฟองแรกเมื่ออายุ  122 - 197 วัน
- ไข่ฟองแรกน้ำหนัก  24 - 29 กรัม
- ผลผลิตไข่  40 - 123 ฟอง/ตัว/ปี

การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่แม่ฮ่องสอน
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่ได้
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
- จำหน่าย
- ความเพลิตเพลินใจ
- เลี้ยงเป็นไก่ล่อหรือต่อไก่ป่า

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.