Header Ads

ไก่ไข่กรมปศุสัตว์ : DLD Layer

ไก่ไข่กรมปศุสัตว์

          ไก่ไข่กรมปศุสัตว์ : DLD Layer เป็นไก่ไข่ที่ถูกพัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ดำเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างสายพันธุ์ไก่ของประเทศไทยที่เป็นต้นพันธุ์ (GGP) พันธุ์หลัก (GP) และพันธุ์ขยาย (PS) สำหรับผลิตไก่ไข่ทางการค้า ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และให้ผลผลิตไข่ไก่ได้ดี ปัจจุบันไก่ไข่กรมปศุสัตว์ได้นำไปทดสอบในระดับเกษตรกรและใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการตามพระราชดดำริฯ, ศูนย์ศิลปาชีพฯ, และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ตลอดจนเลี้ยงเพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในเกษตรกรตามถูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

ลักษณะประจำพันธุ์ของ ไก่ไข่กรมปศุสัตว์
- ขนลำตัว สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม ขนปีกสีน้ำตาล สร้อยคอสีน้ำตาลเข้ม ปลายหางมีสีดำ
- หงอนจักรใหญ่สีแดงสด เหนียงสีแดงใหญ่ ตุ้มหูแดงมีสีขายเรื่อ ๆ ปนเล็กน้อย
- แข้งสีเหลือง ผิวหนังสีเหลือง เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน


ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่ไข่กรมปศุสัตว์
- อายุเมื่อให้ใข่ฟองแรก  169 วัน
- น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก  1,717 กรัม
- น้ำหนักไข่ฟองแรก  44 กรัม
- น้ำหนักไข่เฉลี่ย  59 กรัม/ฟอง
- อัตราการให้ไข่  86 %
- อัตราการให้ไข่สูงสุด 90 %
- ผลผลิตไข่ต่อปี  290 ฟอง/ตัว
- ปริมาณการกินอาหาร  103 กรัม/ตัว/วัน

การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่ไข่กรมปศุสัตว์
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคไข่ และเนื้อได้
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักของเกษตรกร
- เลี้ยงอุตสาหกรรมผลิตไข่

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Sponsor Link
 หางานจังหวัดปราจีนบุรี
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.