Header Ads

ปุ๋ยน้ำหมักหยวกกล้วยผสมโยเกิร์ต ใช้เพิ่มขนาดผล

ปุ๋ยน้ำหมักหยวกกล้วยผสมโยเกิร์ต ใช้เพิ่มขนาดผล


ส่วนผสม
1. หยวกกล้วย จำนวน 30 กก.
2. กากน้ำตาล จำนวน 10 กก.
3. โยเกิร์ต รสธรรมชาติ จำนวน 1 ถ้วย

วิธีการทำ
          นำแกนกล้วยมาสับให้ละเอียดแล้วนำกากน้ำตาลมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นให้นำโยเกริตมาเทใส่ลงไปและทำการหมักไว้ 7 วัน ก็นำมาใช้ได้

การนำไปใช้ 
          ใช้ในอัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเวลาเย็น ช่วงติดผล จะทำให้ได้ผลผลิตผลใหญ่ มีน้ำหนักดี

* * * * *
ที่มา : Facebook เกษตร อินเตอร์เชียงใหม่
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.