Header Ads

ไก่ฟ้าหลวง : Fah Luang Chicken

ไก่ฟ้าหลวง            ไก่ฟ้าหลวง : Fah Luang Chicken เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกั...
00:30:00

ไก่ไข่กรมปศุสัตว์ : DLD Layer

ไก่ไข่กรมปศุสัตว์            ไก่ไข่กรมปศุสัตว์ : DLD Layer เป็นไก่ไข่ที่ถูกพัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ดำเน...
00:30:00

ไก่ลูกผสมพื้นเมือง : Native Crosses

ไก่ลูกผสมพื้นเมือง   ไก่ลูกผสมพื้นเมือง : Native Crosses เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ที่ใช้พ่อพันธุ์เป็นไก่พื้นเมือง ...
00:30:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.