Header Ads

ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ : Pradu Hang Dam Chiangmai


ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ : Pradu Hang Dam Chiangmai เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ที่กรมปศุสัตว์และสำนักงานกองทุนวิจัย (สวก) ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาโดยดำเนินงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่จนได้ไก่พื้นเมืองเลือดบริสุทธิ์ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของไทย จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศึกษาโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ พบว่า ถ้าเลี้ยงในปริมาณที่เหมาะสม มีระบบจัดการเรื่องอาหาร สภาพแวดล้อมที่ดี ไก่พื้นเมืองสามารถนำมาเลี้ยงแบบฟาร์มได้ ไม่มีปัญหาเรื่องไก่จิกตีกันจนตาย ได้ผลตอบแทนดีกว่า อัตรากำไรต่อตัวสูง ต้นทุนเลี้ยงต่ำ

ลักษณะภายน้องประจำพันธุ์ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
- เพศผู้ มีสร้อยคอสีแดงประดู่ ขนหาง ขนลำตัว แจ้ง ปากสีดำ ใบหน้ามีแดงถึงแดงอมดำ หงอนถั่ว
- เพศเมีย ลักษณะเหมือนเพศผู้แต่ไม่มีขนสร้อยคอ หลัง


ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
- อายุ 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเพศผู้ 1,273 - 1,515 กรัม เพศเมีย 1,004 - 1,104 กรัม
- ประสิทธิภาพกมรให้อาหาร (FCR)  3.2
- อัตราการตาย (Mortality)  1.5 %
- อายุเมื่อให้ไจ่ฟองแรก  163 - 215 วัน
- ผลผลิตไข่  95 - 175 ฟอง/ตัว/ปี


การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร
- เลี้ยงเพื่อความบันเทิง

สถานที่ดำเนิกการ ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
- ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอ.สันป่าตอง จังหวัด.เชียงใหม่ โทร. 053-311-836

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.