Header Ads

ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี : Lueng Hang Kao Kabinburi


ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี

ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี : Lueng Hang Kao Kabinburi เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์และได้ชื่อว่า "ไก่เหลือหางขาวกบินทร์บุรี" แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

ลักษณะภายน้องประจำพันธุ์ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี
- เพศผู้ : มีสร้อยคอ สร้อยหลัง และสร้อยปีกสีเหลืองหรือเหลืองส้ม ขนลำตัวสีดำแซมกระขาว ขนหางสีดำแซมขาว ใบหน้าสีแดง หงอนถั่ว แข้งและปากสีเหลือง
- เพศเมีย : มีปากเหลือง แข้งเหลือง ขนลำตัวดำ มีกระขาวเล็กน้อย


ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี
- อายุ 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเพศผู้ 1,080 - 1,450 กรัม เพศเมีย 917 - 1,177 กรัม
- ประสิทธิภาพกมรให้อาหาร (FCR)  3.5
- อัตราการตาย (Mortality)  1.5 %
- อายุเมื่อให้ไจ่ฟองแรก  177 - 201 วัน
- ผลผลิตไข่  83 - 143 ฟอง/ตัว/ปีการในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร

สถานที่ดำเนิกการ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี
- ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-625-208-9

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Sponsor Link
 หางานจังหวัดปราจีนบุรี

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.