Header Ads

ไก่ชีท่าพระ : Chee Tha Pra


ไก่ชีท่าพระ

ไก่ชีท่าพระ : Chee Tha Pra เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ และให้ชื่อว่า "ไก่ชีท่าพระ" แหล่งที่เลี้ยงพบมากที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือของประเทศไทย

ลักษณะภายน้องประจำพันธุ์ ไก่ชีท่าพระ
- เพศผู้ : มีสร้อยคอสีขายหรือสีงาช้าง ขนหาง ขนลำตัวสีขาว แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนถั่ว
- เพศเมีย : ลักษณะเหมือนเพศผู้แต่ไม่มีขนสร้อยคอ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไก่ชีท่าพระ
- อายุ 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัวเพศผู้ 1,123 - 1,419 กรัม เพศเมีย 878 - 1,100 กรัม
- ประสิทธิภาพกมรให้อาหาร (FCR)  3.3
- อัตราการตาย (Mortality)  2.3 %
- อายุเมื่อให้ไจ่ฟองแรก  203 - 245 วัน
- ผลผลิตไข่  72 - 160 ฟอง/ตัว/ปี

การในไปใช้ประโยชน์ ของ ไก่ชีท่าพระ
- เลี้ยงเพื่อการบริโภคทั้งบริโภคเนื้อ และไข่
- เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร

สถานที่ดำเนิกการ ไก่ชีท่าพระ
- ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4326-1318

ซื้อ-ขาย "ไก่" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.