Header Ads

วิธีลดความเครียดให้แม่ไก่ด้วยเสียงเพลง แถมยังทำให้ไข่ดก


วิธีลดความเครียดให้แม่ไก่ด้วยเสียงเพลง แถมยังทำให้ไข่ดก

          เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่เคยประสบปัญหาแม่ไก่แสดงอาการตื่นตระหนกตกใจจากเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนจนส่งผลทำให้แม่ไก่เกิดความเครียดออกไข่ได้น้อยลง การเปิดเพลงให้ไก่ฟังจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้แม่ไก่ชินกับเสียงรบกวนได้ดี แม่ไก่จะไม่ตื่นตกใจง่าย ไม่เครียด และยังออกไข่ได้ดีอย่างต่อเนื่อง

          เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ทรายพูลฟาร์ม ม.1 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พบกับคุณสถาพร ทองทา ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มและทราบมาว่าที่นั่นเดิมทีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเพียงหลายชนิด แต่ในปัจจุบันเริ่มทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่เนื้อสามสายพันธุ์ เลี้ยงไก่ไข่ ทำนา ปลูกพืช-ผักและไม้ผล ฯลฯ

          การเลี้ยงไก่ไข่เพียง 40 ตัว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมรายได้พิเศษแบบรายวันให้กับฟาร์ม ซึ่ีงมีไข่ไก่ออกจำหน่ายทุกวัน เฉลี่ย 1-2 ถาด/วัน(ถาดละ 30 ฟอง)ซึ่งก็พอเพียงสำหรับฟาร์มเล็กๆแห่งนี้ หากมองดูแบบผิวเผินก็เหมือนฟาร์มเกษตรแบบผสมผสานทั่วไป แต่เมื่อเดินย่างก้าวเข้าไปภายในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่จะได้ยินเสียงวิทยุที่เปิดเพลงเพราะๆ ฟังเบาๆแบบสบายๆ ซึ่งทราบมาว่าไม่ได้เปิดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ฟังหรือลืมปิดวิทยุแต่อย่างใด และสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือการเปิดวิทยุไว้ให้ไก่ฟังเพลงทั้งวันจะเป็นตัวแปรสำคัญให้แม่ไก่ออกไข่ได้ดีอย่างต่อเนื่อง


          คุณสถาพรเคยสังเกตเห็นว่าถ้าหากมีคนเดินเข้าไปภายในโรงเรือนหรือมีเสียงดังรบกวนจากภายในและภายนอกแล้วแม่ไก่จะแสดงความกระวนกระวาย ร้องเสียงดังคล้ายกับอาการตื่นตกใจกลัว แม่ไก่จะเกิดความเครียดและออกไข่ลดลงจากเดิมแม่ไก่จะออกไข่ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ฟอง/ตัว แต่ถ้าเกิดความเครียดแล้วการออกไข่เพียง 1 ฟองอาจจะต้องใช้ระยะเวลา 2 วันหรือมากกว่านั้น การเปิดเพลงให้แม่ไก่ฟังทุกวันโดยเลือกฟังเพลงแบบเบาๆสบายๆ(ในระดับเสียงที่ไม่ดังจนเกินไป) จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเครียดของแม่ไก่ลงได้ เมื่อไก่ฟังเป็นประจำก็จะชินกับเสียงเพลงและไม่ตื่นตระหนกตกใจง่ายหากมีเสียงดังรบกวนจะแหล่งอื่น ส่งผลให้ออกไข่ดกได้อย่างต่อเนื่องไม่ชะงัก ผลผลิตที่ได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนแม่ไก่ที่ออกไข่ได้ทั้งหมด

* * * * *
ที่มา : รักบ้านเกิด
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.