Header Ads

สูตรอาหารหมูขุน มันสำปะหลังและเศษอาหาร บำรุงหมูขุน เพื่อลดต้นทุน


สูตรอาหารหมูขุน มันสำปะหลังและเศษอาหาร บำรุงหมูขุน เพื่อลดต้นทุน


          การเลี้ยงหหมูขุน นั้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงก็คือ ราคาของหัวอาหารที่เกษตรกรซื้อมาเลี้ยงบำรุงการเจริญเติบโตของหมูขุนภายในฟาร์ม แต่คุณบุญเทียม วงศ์กระโซ่ ประธานศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบปศุสัตว์อินทรีย์ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งเน้นการเลี้ยงหมูขุนเป็นหลัก ได้คิดค้นสูตรอาหารหมักจากเศษอาหารและหัวมันสำปะหลังมาใช้ในการบำรุงหมูขุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ส่วนผสม สูตรอาหารหมูขุน
- รำอ่อน 1 ขีด
- หัวมันสำปะหลังสับละเอียด ประมาณ 1 กิโลกรัม
- เศษอาหาร (โดยเฉพาะจากร้านก๋วยเตี๋ยว) ประมาณ 10 กิโลกรัม

วิธีการทำ สูตรอาหารหมูขุน
- นำส่วนผสมทั้งหมด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

วิธีการนำ อาหารหมูขุน ไปใช้
- นำไปเทใส่รางอาหารสำหรับหมูขุน ให้กินตลอดทั้งวัน จะดีที่สุด ควรให้กินอย่างน้อย 4 วัน/สัปดาห์ จะช่วยลดต้นทุนค่าหัวอาหารได้มาก

ประโยชน์ ของ สูตรอาหารหมูขุน
- หมูเจริญเติบโตดี สีสวย
- ลดต้นทุนค่าอาหารได้มากถึง 70%
- ออกลูกดก สุขภาพแข็งแรง

ซื้อ-ขาย "หมู" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.