Header Ads

การปลูกผักคะน้า ปลูกง่าย ขายรวย

การปลูกผักคะน้า ปลูกง่าย ขายรวย

คะน้า มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Brassisca alboglabra ชื่อภาษาอังกฤษ : Kale เป็นผักใบเขียวที่นิยมรับประทานทั่วไปโดยบริโภคในส่วนของใบและลำต้น ผักคะน้ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย และปลูกกันมากในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และไทย ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ส่วน มากจะปลูกเป็นผักฤดูเดียว อายุเก็บเกี่ยวผักคะน้า ประมาณ 45-55 วัน ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่เวลาที่ปลูกผักคะน้าได้ผลดีที่สุดคือช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน โดยเป็นผักที่นิยมบริโภคกันทุกครัวเรือน และตลาดก็มีความต้องการสูงในแต่ละปี

การปลูกคะน้า และการดูแลรักษา

การเตรียมดินปลูกคะน้า
ถ้าปลูกเป็นแปลงใหญ่ ไถดินลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันเพื่อฆ่าเชื่อโรคและวัชพืชบางชนิด พรวนดินให้ย่อยละเอียด ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วปรับดินให้เรียบให้เข้ากับปุ๋ย ยกแปลงให้สูงประมาณ 20 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล ความยาวแล้วแต่ขนาดของพื้นที่

 การปลูกคะน้า
หว่านเมล็ดคะน้าให้ทั่วแปลงและสม่ำเสมอ โดย 1 ไร่จะใช้เมล็ดประมาณ 2 กิโลกรัม จากนั้นคลุมด้วยฟางทับ รดน้ำตามให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15-20 วัน จึงถอนแยกให้มีระยะห่างตามกำหนด

การให้น้ำคะน้า
รดน้ำ เช้า-เย็น คะน้าเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เพราะต้นคะน้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

การใส่ปุ๋ยคะน้า
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 10-15 วัน (แล้วรดน้ำตามทันที พอให้ชุ่มเพื่อชะล้างปุ๋ยที่ติดใบ แต่ระวังอย่ารดเยอะจนน้ำไหลออกจากแปลงเพราะอาจจะทำให้ปุ๋ยไหลออกตามมาด้วย)

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของคะน้า
ควรบำรุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรง โดยการกำจัดวัชพืชและให้น้ำอย่างเพียงพอ หากมีโรคแมลงระบาดควรใช้สารธรรมชาติ หรือวิธีต่าง ๆ ในการกำจัด เช่น หนอนต่าง ๆ ใช้มือจับออก ใช้สารสะเอาจากธรรมชาติผสมน้ำฉีดใต้ใบ พวก มด, หอย, ทาก, ใช้ปูนขาวโรยบาง ๆ

การเก็บเกี่ยวคะน้า
คะน้าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุได้ 45-55 วัน หลังจากปลูก จึงจัดว่าเป็นคะน้าที่โตเต็มที่แล้ว ส่วนคะน้าอ่อนที่เรียกว่ายอดคะน้า จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงอายุประมาณ 30 วัน

ซื้อ-ขาย "คะน้า" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * * *
เมล็ดพันธุ์ผัก คะน้ายอด ฟักทอง ทานตะวันงอก พริกขี้หนู ผักบุ้งจีน ฯลฯ

Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.