Header Ads

เกษตรทำเงิน : การทำดอกมะลิ ขายในฤดูหนาวให้จำหน่วยได้ราคาดี

เกษตรทำเงิน : การทำดอกมะลิ ขายในฤดูหนาวให้จำหน่วยได้ราคาดี


          มะลิ ไม้ดอกหอมที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยแต่โบราณนานมา ด้วยความหอมเย็นอันเป็นเอกลักษณ์ คนไทยแต่โบราณจึงนิยมนำมาลอยน้ำเย็นและใช้แต่งกลิ่นอาหารคาวหวาน เพื่อเพิมความหอมสดชื่นชวนทาน รวมทั้งยังมีการทำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือน และด้วยสีขาวและกลิ่นหอมอันบริสุทธิ์ของดอกมะลินี่เอง ที่คนไทยนิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยไว้ใช้บูชาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา นอกจากนี้ยังมีการใช้ดอกมะลิ เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกอีกด้วย มะลิจึงกลายมาเป็นไม้ดอกสำคัญที่มีความต้องการใช้ตลอดปี จนมีการขยายพื้นที่ปลูกมะลิเชิงการค้าเพื่อเก็บดอกจำหน่ายกันมากขึ้นในปัจจุบัน

          ตามธรรมชาติแล้วมะลิ จะออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีดอกดกมากในฤดูร้อนและฤดูฝน ยกเว้นในฤดูหนาวหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ ที่มะลิจะออกดอกน้อย เนื่องจากกระทบหนาวทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ดอกที่ออกมาจึงเล็กแกร็น ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคามะลิจึงแพงขึ้น จากผลผลิตที่ลดลง แต่ความต้องการใช้ยังคงมีเท่าเดิม ดอกมะลิที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ จึงมีราคาค่อนข้างสูงโดยราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ ณ ช่วงเวลานี้ คือ 400-600 บาทต่อกิโลกรัม หากเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตให้ดีและมีเทคนิควิธีกระตุ้นให้เกิดดอกได้ ก็จะกลายเป็นช่วงนาทีทองของชาวสวนมะลิเลยทีเดียว

วิธีกระตุ้นมะลิให้ออกดอกในฤดูหนาว
1. วางแผนการผลิต
          การวางแผนเป็นการเตรียมการว่า ต้องการให้มะลิออกดอกช่วงเวลาไหน เดือนอะไร หากกำหนดเวลาได้แล้ว ให้ทำการบำรุงต้นมะลิให้สมบูรณ์และตัดแต่งกิ่ง เช่น ถ้าต้องการให้มะลิเก็บดอกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จำเป็นต้องบำรุงต้นมะลิให้สมบูรณ์ในช่วงเดือนกันยายนโดยรดน้ำ ใส่ปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ต้นมะลิสมบูรณ์มีอาหารสะสมเพียงพอ และ ทำการตัดแต่งกิ่งในเดือนตุลาคม เป็นต้น


 2. ตัดแต่งกิ่ง 
          การตัดแต่งกิ่งต้นมะลิจะสามารถกระตุ้นให้แตกกิ่งใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และสามารถเก็บดอกมะลิจำหน่ายได้หลังการตัดแต่งกิ่ง 30 วัน โดยการตัดแต่งกิ่งจะเน้นตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งที่ถูกแมลงทำลาย กิ่งไขว้ล้มเอนไม่เป็นระเบียบ และ กิ่งเลื้อย ซึ่งการตัดแต่งกิ่งมะลิที่ทำแล้วได้ผลดีในการกระตุ้นดอก มี 2 วิธี คือ

          วิธีที่ 1 : ตัดแต่งแบบเหลือกิ่งไว้กับต้นยาว เหมาะสำหรับต้นมะลิที่ยังมีอายุน้อย โดยตัดแต่งกิ่งออกเพียงเล็กน้อยให้เหลือกิ่งสมบูรณ์ไว้กับต้นให้มากที่สุด

          วิธีที่ 2 : แบบเหลือกิ่งไว้กับต้นสั้น เหมาะสำหรับมะลิที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป โดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียง3-4กิ่งแต่ละกิ่งยาวประมาณ 1-1.5 ฟุต

3.บำรุงต้นกระตุ้นดอก
          บำรุงต้นด้วยอาหารทางใบ สูตรโพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46) ความเข้มข้น 2.5 % ในอัตรา 500 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม และให้ปุ๋ยทางดินเดือนละครั้งด้วยสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 ช้อนแกง/ต้น พร้อมกับใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 1 กก. / ต้น หรือ มากกว่าตามความเหมาะสม

          การดูแลมะลิในช่วงฤดูหนาวนั้น จะเน้นที่การบำรุงต้น เพื่อให้มะลิมีดอกใหญ่ไม่เคระแกร็น และในฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่พืชไม่ค่อยเจริญอาหาร(สภาพหนาวเย็นทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงน้อย) จึงจำเป็นต้องมีการใหั้ปุ๋ยทางใบชนิดที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงเสริม เช่น สูตร 10-45-10 ฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน ในอัตรา 3 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร เพื่อให้พืชสามารถดึงไปใช้ได้ทันที

          เพียงแค่มีการวางแผนและการจัดการแปลงปลูกที่ดีพอ ก็สามารถผลิตดอกมะลิให้มีออกมาจำหน่ายในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงนาทีทองของชาวสวนมะลิได้แล้ว


ซื้อ-ขาย "ดอกมะลิ" ได้ที่
VVVVV

* * * * *
ที่มา : เกษตรพอเพียง
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.