Header Ads

"อัญชัน" พืชสมุนไพร ที่น่ารู้

"อัญชัน" พืชสมุนไพร ที่น่ารู้

          อัญชัน (Butterfiy Pea) โดยในภาคเหนือจะเรียกว่า บังจัน เป็นไม้ที่ส่วนใหญ่รู้จักกันดีนิยาปลูกตามริมรั่วให้เลื้อยปกคลุม เพราะอัญชันมีดอกที่มีสีสันสะดุดตาให้ความสวยงาม ปัจจุบันมีการนำดอกอัญชันมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้น จะเห็นได้จากการผลิตแชมพูผสมดอกอัญชันซึ่งจะช่วยให้ผมเงางาม อัญชันสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ลักษณะ ของ อัญชัน
          อัญชัน เป็นพืชตะกูลถั่ว และเป็นไม้เลื้อยที่มีลำต้นกลมขนาดเล็กและเรียวยาว ใบอัญชันเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 5 ใบ ลักษณะใบย่อยเป็นรูปไข่สีเขียว ผิวและขอบใบค่อนข้างเรียบและบาง ดอกอัญชันมีขนาดประมาณเหรียญห้าบาทกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับโดยที่โคนกลีบจะมีสีขาว ผลของอัญชันมีลักษณะเป็นฝักยาวเหมือนฝักถั่วเขียว

การขยายพันธุ์ อัญชัน
          การขยายพันธุ์อัญชันนิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเพราะสามารถงอกได้ง่าย ตามปกติสามารถพบอัญชันได้ตามแนวชายป่า ปล่าละเมาะ และที่รกร้างทั่วไป อัญชันเป็นพืชที่ชอบสภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้ง ดินค่อนข้างร่วนซุย แสงแดดค่อนข้างจัดซึ่งจะช่วยให้ออกดอกตลอดปี


สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ ของ อัญชัน
          อัญชัน สามารถใช้ได้ทั้งส่วนของดอก, เมล็ด และราก โดยเมล็ดจะมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ ยาระบายโดยนิยมใช้ราของอัญชันชนิดดอกขาว รากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ส่วนดอกสามารถนำมาผสมในยาสระผมช่วยป้องกันและหยุดผมร่วง ช่วยให้ผมดกดำและดอกอัญชันยังให้สีซึ่งนำมาผสมอาหารหรือทำเครื่องดื่มดอกอัญชัน ฯลฯ ได้อีกด้วย

*** ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอัญชัน

- ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรอัญชัน

- น้ำมันหอมระเหย กลิ่นดอกอัญชัน


- แชมพูอัญชัน และ ครีมนวดอัญชัน


* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.