Header Ads

ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจีเอ็มโอ


ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจีเอ็มโอ


    ท่านนายกรัฐมนตรียับยั้งร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับอำพรางหลอกคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ทำให้ประเทศไทยถอยห่างออกมาจากทางแพร่งมหันภัยหน่อยหนึ่งแล้ว แต่ปัญหาเกี่ยวกับพืช-สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมยังมีอีกมาก

     และถ้ามองในแง่การต่อสู้แข่งขันทางธุรกิจ ปัญหาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากพืช-สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม , ปัญหาพืช-สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม ฯ ก็นับเป็นสงครามโลกทางเศรษฐกิจได้ทีเดียว เป็นสงครามระหว่างประเทศอภิทุน แต่ผู้เดือดร้อนวุ่นวายมากคือประเทศเล็กประเทศน้อย และสงครามนี้จะยาวนานมาก กว่าจะสรุปผลว่าฝ่ายใดชนะเด็ดขาด

    อภิทุนกลุ่มที่ลงทุนทางด้าน Biotech ดัดแปลงพันธุกรรมพืช-สัตว์มาก มีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหอก ประเทศที่ปลูกพืชจีเอ็มโอมากนอกจากสหรัฐแล้ว ก็มี แคนาดา , อาร์เจนตินา , จีน , บราซิล

*** อภิทุนกลุ่มที่ต่อต้านอาหารดัดแปลงพันธุกรรม มี อียู เป็นหัวหอก

    คนที่อเมริกาเขาไม่ต้องทะเลาะกันวุ่นวาย เพราะหลีกหนีอาหารจีเอ็มโอไม่พ้นแล้ว มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด คนในยุโรปเขาก็ไม่ต้องทะเลาะกันวุ่นวาย เพราะรัฐบาลเขาออกหน้าสั่งห้ามนำเข้าสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมเองเลย

    แม้จะยับยั้งถอนร่าง พ.ร.บ ความปลอดภัยทางชีวภาพไปแล้ว แต่ยุทธศาสตร์ด้านนี้ของประเทศไทยก็ยังไม่แจ่มชัด รัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจ จะเหยียบเรือสองแคมไม่ได้ ถ้าจะต่อต้านอาหารจีเอ็มโอ ก็ดำเนินการชัดเจนอย่างที่อียูเขาทำ ซึ่งทางเลือกที่ถูกต้อง คือต้องทำ

    นอกจากห้ามปลูกพืช ห้ามเลี้ยงสัตว์จีเอ็มโอแล้ว ยังต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น ลำดับต้นอย่างเบา คือต้องมีกฎหมายบังคับให้สินค้าต้องติดฉลากระบุชัดเจนว่า ใช้วัตถุดิบที่มาจากจีเอ็มโอหรือเปล่า สินค้าอาหารจากสหรัฐอเมริกานั้น ใช้วัตถุดิบจากจีเอ็มโอมากมาย ต้องบังคับให้ระบุชัดแจ้ง รักษาสิทธิของผู้บริโภค

    ปัญหาเรื่อง GMF (Genetically Modified Food) นี่รุนแรง GMF หมายถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือแปรรูปจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม และ/หรือ แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือมีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป ตัวอย่างเช่น เต้าหู้ที่ผลิตจากถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม (ถั่วเหลือง GMOs) จัดเป็น GMF หรือน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวโพด GMOs อีกต่อหนึ่งก็จัดเป็น GMF ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และอาหารแปรรูปจากอเมริกาใช้วัตถุดิบหรือมีส่วนประกอบในวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับ GMOs ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมแทบทุกชนิดของอาหารรวมทั้งอาหารหลักในแต่ละมื้อ เครื่องดื่ม อาหารเด็ก ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์ แม้แต่ช็อกโกแลตก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นจีเอ็มโอ สำหรับประเทศไทยวัตถุดิบต้นทางที่สำคัญที่เป็นพืช GMOs ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง ที่นำเข้าจากอเมริกา ซีอิ๊วไทยถ้าทำจากถั่วเหลืองอเมริกา มันก็เป็นอาหาร GMF ด้วย ขณะนี้ผู้คนยังมองข้ามเรื่องนี้

     ไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายบังคับให้สินค้าระบุในฉลากชัดเจนว่าใช้วัตถุดิบจากจีเอ็มโอหรือเปล่า ลำดับอย่างแรงขึ้น คือห้ามนำเข้าสินค้าจีเอ็มโอ อย่างที่ญี่ปุ่นทำกับมะละกอไทย เขารักษาสิทธิผู้บริโภคของพลเมืองของเขา เราว่าอะไรเขาไม่ได้เลย แล้วทำไมเราไม่รักษาสิทธิพลเมืองของไทยบ้าง โดยห้ามนำเข้าสินค้าพืชจีเอ็มโอ ซึ่งควรจะรีบทำ เพราะอเมริกาเป็นผู้ขายสินค้าพืชจีเอ็มโอมากที่สุด !

*******
ที่มา : สยามรัฐ
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.