Header Ads

ไผ่รวก ไผ่เศรษฐกิจ และ พืชอเนกประสงค์

ภาพ : nanbamboo.blogspot.com

ไผ่รวก ไผ่เศรษฐกิจ และ พืชอเนกประสงค์


ไผ่รวก Thyrsostachays siamensis ที่ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เรียก ฮวก, ไม้ฮวก เป็นไผ่พื้นเมืองดั้งเดิมของไทย มีขึ้นในทุกภาค สามารถขึ้นได้ในที่แห้งแล้ง ที่เนินสูง ที่สูงบนภูเขา ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดี อากาศร้อน แต่ไม่ชอบน้ำขังจนถึงชุ่มชื้น มักจะพบขึ้นอยู่ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะเด่น ของ ไผ่รวก Thyrsostachays siamensis
ไผ่รวก ขึ้นเป็นกอแน่น ลำตันขนาดเล็ก มีกิ่งเรียวเล็กบริเวณปลายลำ ลำสูง 7-15 เมตร ลำตรง ขนาดของปล้องประมาณ 4-7 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร บริเวณโคนเนื้อหนาเกือบตัน แต่ถัดขึ้นมาเนื้อจะบาง กาบหุ้มลำใฟางข้าว บางอ่อน จะหุ้มลำอยู่นาน

การใช้ประโยชน์ จาก ไผ่รวก Thyrsostachays siamensis
หน่อไม้ไผ่รวก หรือ หน่อฮวก นิยมนำมาทำเป็นอาหาร อาทิเช่น แกง หรือต้มสด และนิยมนำมาทำเป็นหนอไม้อัดปี๊บ เป็นการถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นาน นอกจากนำมาเป็นอาหารแล้ว ลำไผ่ลวก ยังนิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ตบแต่งภายในบ้าน เพราะมีความตรงสวยงาม ใช้ทำเป็นด้ามร่ม ใช้ลำมาใช้เป็นไม้ค้ำยันพืชต่าง ๆ ทำหลักเลี้ยงหอยแมลงภู่ เกษตรกรนิยมปลูกไผ่รวกไว้เป็นแนวรั่วบ้าน แนวเขตที่ดิน เพื่อเป็นแนวกันลม ไม้ไผ่รวกแม้จะมีขนาดเล็ก แต่มีคุณประโยชน์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาก

* * * * *
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียงโดย : เกษตร นานา - Kaset NaNa
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.