Header Ads

ปลูก "ขมิ้นชัน" 1 ไร่ ทำเงินได้ 60,000-150,000 บาท


ปลูก "ขมิ้นชัน" 1 ไร่ ทำเงินได้ 60,000-150,000 บาท


          ขมิ้นชัน เป็นสมุนไพรที่นิยมปลูกกันไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อใช้ในการบริโภคเป็นอาหารจำพวกเครื่องเทศ โดยใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารทางภาคใต้ เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา แกงกะหรี่ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงสรรพคุณของขมิ้นชัน จนนำมาซึ่งการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด จนมีหลายพื้นที่ และหลายอุตสาหกรรม ทั้งรายเล็ก-ใหญ่ ต้องการขมิ้นชันเข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นจะนวนมาก ทั้งแบบสด และแห้ง จนทำมีเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกขมิ้นชันกันหลายรายแล้วในบางพื้นที่ และแหล่งปลูกขมิ้นชันที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัด สระแก้ว, กาญจนบุรี, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธาณี, พัทลุง, พังงาน, ชุมพร

          ส่วนรายได้การปลูกขมิ้นชันนั้นจากที่ทางเกษตรนานาได้ลองศึกษาดูก็ถือว่ามีรายได้ที่น่าสนใจเลยทีเดียว โดย ราคาหัวผลสดจะได้ราคา 20-30 บาท/กก. (ในบางช่วง) และแบบผงหรือแห้ง ก็จะได้ราคาประมาณ 300 บาท/กก. โดยขมิ้นชันที่ปลูก 1 ไร่ จะได้ขมิ้นชันหัวผลสด ประมาณ 3,000 กิโลกรม ต่อไร่ และถ้านำมาทำแบบแห้งก็จะได้อัตรา 6:1 จากผลสด (ตัวอย่างเช่น ขมิ้นชัน 6 กก. สามารถนำไปทำสู่ขบวนการแห้งได้ 1 กก.) จะได้ 500 กิโลกรัม ต่อไร่ เมื่อนำมาคำนวณราคาที่ยังไม่ได้หักต้นทุนในการปลูกแล้ว (ตันทุนในการปลูกจะสูงแค่ในครั้งแรกแต่ไม่สูงมากเนื่้องจากต้องซื้อพันธุ์ การปลูกรอบต่อไปสามารถนำพันธุ์ในแปลงปลูกที่หัวไม่สวนตอนขุดมาปลูกได้) แบบผลสดจะขายได้เงิน 60,000 - 90,000 บาท ต่อไร่ และแบบแห้ง จะขายได้เงิน 150,000 บาท ต่อไร่ เลยทีเดียว ชักจะสนใจแล้วละซิครับเดี๋ยวเกษตรนานาจะพาไปดูว่ามีวิธีปลูกยังไง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกขมิ้นชัน
- ชอบอากาศร้านชื้น
- ชอบอยู่กลางแจ้ง
- ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี
- ไม่ชอบดินหนียวและดินลูกรัง

การเตรียมดินปลูกขมิ้นชัน
- ไถพรวนหรือขุดดินให้ดินร่วนซุย ตากแดดไว้ 7 วันเพื่อฆ่าเชื่อโรคและวัชพืช
- ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

การเตรียมเหง้าพันธุ์ขมิ้นชัน
- คัดเลือกหัวพันธุ์ที่มีอายุ 8-9 เดือน ที่มีตาสมมูรณ์ ไม่มีโรคแมลงทำราย
- แบ่งหัวพันธุ์ โดยการหั่นขนาดของเหง้าควรมีตาอยู่อย่างน้อย 3-5 ตา หรือแง่งมีน้ำหนัก 15-50 กรัม
- แข่ท่อนพันธุ์ขมิ้นชันด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง 1-2 ชัวโมง ตามอัตราที่แต่ละยี่ห้อแนะนำ
- ชุบท่อนพันธุ์ขมิ้นชันด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อราก่อนปลูก ตามอัตราที่แต่ละยี่ห้อแนะนำ

การปลูกขมิ้นชัน
- ควรปลูกในฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม เพราะฤดูอื่นขมิ้นชันจะพักตัว จึงทำให้ไม่งอก
- ระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว 30x30 เซนติเมตร
- ขุดหลุมขนาด กว้าง x ยาว x ลึก 15x15x15 เซนติเมตร
- ใส่ปุ่ยคอกรองก้นหลุม ประมาณหลุมละ 200 กรัม ประมาณ 1 กระป๋องนม
- นำหัวพันธุ์ขมิ้นชันที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนาประมาณ 5 เซนติเมตร
- คลุกพื้นดินด้วยฟางข้าวหรือวัสดุที่น้ำซึมลงพื้นได้ เพื่อป้องกันการงอกของวัชพืช และรักษาความชื้นในดิน
- รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษาขมิ้นชัน
- ช่วงอายุ 1.5-2 เดือน เมื่อกำลังเจริญเติบโต ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา ครึ่งช้อนแกง ต่อหนึ่งกอ
- ช่วงอายุ 3-4.5 เดือน จะเป็นช่วงสะสมอาหารของขมิ้นชัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อีกหนึ่งรอบในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อกอ
- รดน้ำในช่วงหน้าแล้ง รดพอให้ดินชุ่ม

การป้องกันกำจัดโรคขมิ้นชัน
- อาจจะพบโรคเน่าเหง้ายุบในขมิ้นชัน ในระยะขมิ้นชันอยู่ในแปลงและทิ้งใบหมดแล้ว ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Fusarium Solani สามารถป้องกันโดยหลีกเลี่ยงโดยไม่ปลูกขมิ้นชันซ้ำในพื้นที่เดิมโดยให้เว้นระยะ 2-3 ปี

การเก็บเกี่ยวขมิ้นชัน
- เก็บเกี่ยวขมิ้นชันเมื่ออายุได้ 8-9 เดือน
- ห้ามเก็บขมิ้นชันในระยะที่มีขมิ้นชันเริ่มแตกหน่อ เพราะจะทำให้มีสาร Curcumin ต่ำ
- วิธีการเก็บเกี่ยวขมิ้นชัน จะใช้จอบขุด ถ้าดินแข็งควรรดน้ำให้ชุ่มก่อน แล้วแล่อยให้ดินแห้งหมาด ๆ แล้วจึงขุด
- เคาะเอาดินออกจากหัว แล้วนำชมิ้นชันใส่ตะกร้านำไปแกว้งล้างน้ำอีกรอบ

ผลผลิตขมิ้นชัน
- ปลูกขมิ้นชัน 1 ไร่ จะได้ขมิ้นชัน (ผลสด) ประมาณ 3,000 กิโลกรัม

อัตราการทำขมิ้นชันแห้ง
- ผลผลิตสดของขมิ้นชัน (อายุ 12 เดือน) จะได้ผลผลิตแห้ง ในอัตราเท่ากับ 6:1 (หรือ ขมิ้นชันผลสด 6 กิโลกรัม เมื่อทำให้แห้งแล้วจะได้ขมิ้นชันแห้ง 1 กิโลกรัม) ปลูกขมิ้นชัน 1 ไร่ จะได้ขมิ้นชันแห้ง ประมาณ 500 กิโลกรัม

          เริ่มจะสนใจขึ้นมาแล้วละสิครับ ส่วนการขายเว็บเกษตรนานาขอแนะนำให้ขายในแบบสดดีกว่านะครับ เพราะจะได้ไม่ยุ่งยากในการจัดการในเรื่องของการทำแห้งและผง เพราะการทำแห้งและผงมีขบวนการทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในหลาย ๆ อย่าง (ในที่นี้จะไม่ขอพูดถึงนะครับ) วันนี้เว็บเกษตรนานา ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยววันน่าจะมีอะไรมาแนะนำสามารถกด "ถูกใจเพจ" เกษตร นานา เพื่อรับข่าวสารก่อนใครได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวปลูกบ้างล่ะ เอาแค่ 1 ไร่พอ เหลือพื้นที่ไว้ปลูกอย่างอื่นบ้าง ตามแนวทางเกษตรผสมผสาน

ซื้อ-ขาย "ขมิ้น" ได้ที่
VV คลิก VV

* * * * *
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.