Header Ads

การเลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง

การเลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง

เงินลงทุน :
- ขึ้นอยู่กับจำนวนของไก่ที่เลี้ยง และรูปแบบโรงเรือน

รายได้ :
- ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ที่เลี้ยง

แหล่งจำหน่ายพันธุ์ไก่ :
- กรมปศุสัตว์ ตลาดทั่วไป

อุปกรณ์ : 
- โรงเรือน เล้าเลี้ยงไก่ หลอดไฟ รางใส่อาหาร รางใส่น้ำ

วิธีดำเนินการ
          1. เลือกสถานที่ให้เหมาะสมในการทำโรงเรือนที่จะเลี้ยงไก่ ต้องทิศทางลม อย่าให้ โรงเรือนถูกแดดจ้า ให้มีลมพัดผ่าน มีการระบายอากาศที่ดี หากอากาศไม่ดี ร้อนจัด จะทำให้ไก่สุขภาพไม่ดี และจะไม่ออกไข่

          2. เมื่อได้ไก่รุ่นมาแล้วก็นำมาให้วัคซีนป้องกันโรคโดยหยอดวัคซีนเข้าทางปาก แล้วนำไปใส่กรงตาข่ายที่สร้างไว้ในโรงเรือน กรงละ 2 ตัว หากเลี้ยงกรงละตัวไก่จะเครียด

           3. ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน ครั้งแรกประมาณตี 4 ครั้งที่ 2 ประมาณบ่ายโมง ส่วนรางน้ำก็เปิดเป็นหยดให้ไก่กินทั้งวัน และต้องล้างรางน้ำทุกวันในตอนเย็น ส่วนรางอาหารนี้ก็ต้องกวาดวันเว้นวัน

          4. การเก็บไข่ เก็บวันละ 2 ครั้ง คือ 11.00 น. กับ 17.00 น. โดยเฉลี่ย แล้วจะเก็บไข่ไก่ได้วันละ 90% ของจำนวนไก่ที่เลี้ยง  เป็นเวลา 15 เดือน หลังจากนั้นไก่จะออกไข่น้อยลงเหลือเก็บต่ำกว่า  50% ก็ให้จับขายเป็นไก่เนื้อต่อไป

การเลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
          ส่วนใหญ่พ่อค้าหรือแม่ค้าจะมาติดต่อเองถึงฟาร์ม  หากเลี้ยงจำนวนน้อยจะนำไปขายในตลาดหรือส่งร้านค้าในตลาดสดก็ได้

สถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำและขายวัคซีน
1. กรมปศุสัตว์  พญาไท  กทม. โทร.653-4550 –7 ต่อ 3251-2
2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์อำเภอ

ข้อแนะนำ
          1. ควรเลี้ยงไก่ไข่คู่กับการเลี้ยงปลา เพราะเศษอาหารของไก่และมูลไก่เป็นอาหารปลาได้เป็นอย่างดี  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

           2. ควรผสมอาหารเองดีกว่าที่จะซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงแต่อย่างเดียว ซึ่งอาหารสำเร็จรูปของไก่ประกอบด้วย ปลาป่น กากถั่ว รำอ่อน เปลือกหอยป่น ข้าวโพด หินแป้ง เกลือ น้ำมันถั่ว นำมาผสมกันเข้าตามสูตรที่กำหนดไว้ตามอายุของไก่  ทำให้ควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหารได้เป็นอย่างดี


* * * * * *
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น
VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.