Header Ads

การปลูก มันเทศ


การปลูก มันเทศ

          มันเทศ (Sweet Potato) เป็นพืชหัวใต้ดินเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน ปลูกเป็นพืชไร่ มีเนื้อสีหลายสีตามสายพันธุ์ ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น เถา ใบ หัว นิยมนำมารับประทานโดย ต้ม หรือ เผา ทำเป็นอาหารคาวหวาน ส่วนผสมของอาหารสำหรับเด็ก ใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น ส่วนวิธี การปลูกมันเทศ เป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลยครับ
การเตรียมดิน
          ใช้แทรกเตอร์ติดเครื่องยกร่อง ปรับเครื่องยกร่องให้ได้สันร่องอยู่ห่างกัน 100 เซนติเมตรการขัดก็ควรเล็งให้ตรงจะได้ร่องสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ตามต้องการ

วิธีปลูก ม้นเทศ
          การเตรียมวัสดุปลูกนั้น แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะใช้ส่วนใดปลูกการใช้ลำต้นหรือเถาปลูก ส่วนใหญ่ใช้ลำต้นที่แก่หลังจากเก็บหัวแล้วตัดเถาให้ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร การใช้เถานี้นิยมใช้ส่วนยอดมากกว่าส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพราะส่วนยอดนั้นเจริญเติบโตและออกรากรวดเร็ว และนอกจากนั้นยอดส่วนมากจะไม่เป็นที่อาศัยของแมลงปีกแข็งที่ทำให้หัวมันเทศเป็นแมง

          การใช้หน่อจากหัวกระทำได้โดยคัดเลือกหัวมันเทศที่มีขนาดโต ปราศจากโรคและแมลง ล้างน้ำให้สะอาดแล้วแช่น้ำปูนเพื่อกันราไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เอาหัวมันเทศนั้นลงเพาะแบบนอนในทรายพรมน้ำให้เปียกทิ้งไว้ 6-7 วัน จะมีหน่องอกขึ้นมาตามตาของหัว ใช้มีดคมๆ และสะอาดผ่าแบ่งหัวมันเทศออกเป็นซีกๆ แต่ละซีกให้มีหน่อติดอยู่ 2-3 หน่อ เพื่อกันเน่าให้เอาปูนแดงที่ใช้กินกับหมากทาที่รอยแผลนั้นหรือแช่ลงในน้ำยา บอร์โดซ์มิกซ์เจอร์ (bordeaux mixture) เพื่อป้องกันราและกันเน่า แล้วเอาซีกมันเหล่านั้นลงปลูกในแปลงเพาะชำจนออกรากและหน่อขึ้นงามดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในไร่

          การเตรียมเถาชำซึ่งมีใบติด 1 ใบ ในกรณีที่ขาดแคลนเถาสามารถจะใช้วิธีนี้ได้ดี โดยคัดเลือกเถาที่อวบสมบูรณ์และปราศจากโรคและแมลง ใช้ มีดคมตัดเถาออกเป็นท่อนๆ ท่อนหนึ่งมีใบติดเพียง 1 ใบ แล้วนำไปชำในแปลงเพาะจนออกรากและแตกหน่อดี แล้วจึงย้ายไปปลูกในไร่

          การใช้เมล็ดปลูกเป็นการค้านั้น ไม่นิยมเพราะจะต้องใช้เวลานานและเสียเวลาปลูกโดยใช่เหตุการใช้เมล็ดปลูกนั้นจะกระทำก็ต่อเมื่อต้องการผลิตพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะและคุณภาพดีกว่าพันธุ์เดิม

มันเทศ
การปลูกด้วยเถาแบ่งออกได้ 3 วิธี
1. ปลูกทำมุมประมาณ 45 องศากับพื้นดินฝังเถาลงไปในดินและให้ส่วนปลายโผล่ออกมาเหนือพื้นดินและทำมุมประมาณ 45 องศา

2. ปลูกแบบฝังให้หัวท้ายโผล่เหนือพื้นดินฝังเถาลงไปในดินให้ลึกประมาณ 5 นิ้วและให้หัวและท้ายของเถาโผล่ออกมาเหนือพื้นดิน

3. ปลูกแบบม้วนขมวด วิธีนี้ปลูกโดยม้วนโคนของเถาเป็นแบบวงกลม แล้วฝังส่วนนั้นไว้ใต้ดิน ส่วนปลายเถาให้โผล่เหนือพื้นดิน

ประโยชน์ และการใช้ มันเทศ
          มันเทศ มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ เส้นทางการกระจายพันธุ์ของมันเทศมี 3 ทิศทางคือ เส้นทางกูมาราออกจากทางเหนือของอเมริกาเหนือไปยังแถบตะวันตกของพอลินีเซีย เส้นทางบาตาตาสเข้าสู่แอฟริกาและเอเชียผ่านทางยุโรป และเส้นทางกาโมเต จากเม็กซิโกเข้าสู่ฮาวาย กวมแล้วผ่านไปยังฟิลิปปินส์ มันเทศเป็นพืชที่ใช้หัวบริโภค ใช้เป็นอาหารสัตว์น้อย ในทางอุตสาหกรรมใช้ผลิตแป้งและแอลกอฮอล์ ในเขตร้อนของเอเชียนิยมรับประทานเป็นอาหารว่าง ส่วนในเกาะนิวกินีและแถบโอเชียเนียบางประเทศรับประทานเป็นอาหารหลัก ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักได้ องค์ประกอบในหัวมันเทศส่วนใหญ่เป็นแป้ง หัวที่มีเนื้อสีส้มมีเบตาแคโรทีน หัวสดมีวิตามินซีมาก

* * * * * *
ตลาดกลาง "ซื้อ-ขาย มันเทศ"
ที่สมาชิกเยอะที่สุด
VV คลิก VV

แชร์...ตรงนี้  เพื่อเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนที่ได้เห็น

VVVVVVVVV
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.