Header Ads

โรคเพลี้ยไฟในมังคุด

อาการของ โรคเพลี้ยไฟในมังคุด โรคเพลี้ยไฟในมังคุด          ต้นมังคุดปลูกใหม่ในระยะแรกจะขาดนํ้าไม่ได้ ต้องคอยดูแลรดนํ้าให้ดินมีความชื้น...
00:30:00

ใบย่านาง

ใบย่านาง ใบย่านาง           ใบย่านาง มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ย่านนาง เถาย่านาง หรือเถาวัลย์เขียว ย่านางเป็นไม้เถาเลื้อย มีถิ่นกำเน...
00:30:00

การปลูก และการดูแล ดอกมะลิ

การปลูก และการดูแล ดอกมะลิ           มะลิ เป็นไม้พุ่มหรือไม้เถาในวงศ์มะลิ มีประมาณ 200 ชนิด มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนใ...
00:30:00

สาเก (BREADFRUIT)

สาเก (BREADFRUIT)           สาเกเป็นพืชที่จัดอยู่ในสกุล Artocarpus เช่นเดียวกับขนุน สาเกมีใบขนาดใหญ่ขอบใบแฉกลึกเกือบถึงเส้นใบ แผ่นใบหนา...
01:00:00

เสาวรส (PASSION FRUIT)

เสาวรส (PASSION FRUIT)           เสาวรส หรือ กะทกรกฝรั่ง มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศบราซิล ผลรูปร่างกลมหรือรูปไข่ เปลือกนอกเรี...
00:30:00

โรคราแป้ง (Powery mildew) ในทุเรียน

ราแป้งบนผลทุเรียน โรคราแป้ง (Powery mildew) ในทุเรียน อาการของโรค :           ระยะช่อดอกและผลอ่อนจะปรากฎกลุ่มเชื้อราสีขาวมีลักษณะคล้...
02:00:00

โรคราดำ (Sooty mold) ในทุเรียน

ราดำบนผลทุเรียน โรคราดำ (Sooty mold) ในทุเรียน อาการของโรค :           ทุเรียนที่มีราดำเจริญเป็นจุด ๆ หรือกระจายทั่วไปบนผล และจุดมัก...
01:30:00

การขยายพันธุ์กล้วย

การขยายพันธุ์กล้วย           การขยายพันธุ์ แบ่งออกเป็น 3 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. โดยการใช้เมล็ด           กล้วยกินได้บางต้นมีเมล็ด บา...
01:30:00

การปลูกกล้วย และการดูแลกล้วย

การปลูกกล้วย และการดูแลกล้วย           กล้วย เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๔ องศาเซ...
00:30:00

โรคผลเน่า ของฝรั่ง

โรคผลเน่า ของฝรั่ง โรคผลเน่า ของฝรั่ง อาการของโรค : มีแผลสีน้ำตาลบนผล แผลมีลักษณะยุบตัวและมีจุดขนาดเล็ก สีเทาดำบนเนื้อเยื่อที่เป็น...
00:30:00

การปลูกโหระพา

การปลูกโหระพา           โหระพา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum basilicum Linn.; วงศ์: LABIATAE; ชื่ออื่น: อิ่มคิมขาว, ฉาน - แม่ฮ่องสอน) เป็...
00:30:00

การเลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง

การเลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง เงินลงทุน : - ขึ้นอยู่กับจำนวนของไก่ที่เลี้ยง และรูปแบบโรงเรือน รายได้ : - ขึ้นอยู่กับจำนวนไก่ที่เลี้ยง...
00:30:00

การปลูกมันฝรั่ง

การปลูกมันฝรั่ง           มันฝรั่ง ( Solanum tuberosum ) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เดิมเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกา  ธุรกิจมันฝ...
00:30:00

การปลูก มันเทศ

การปลูก มันเทศ           มันเทศ ( Sweet Potato ) เป็นพืชหัวใต้ดินเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน ปลูกเป็นพืชไร่ มีเนื้อสีหลายสีตามสายพันธุ์ ใช...
00:30:00

ตะลิงปลิง

ตะลิงปลิง           สวัสดีครับพี่ ๆ น้อง ๆ ชาว เกษตรนานา ทุกคนครับ วันนี้ผมจะพามารู้จักกับผักพื้นบ้านที่หลายคนอาจจะได้ยินชื่อมาแล้วแต่อ...
14:12:00

การปลูกชมพู่

การปลูกชมพู่           ชมพู่ เป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย คนไทยนิยมปลูกตามบ้านและกินกันมานาน ผลชมพู่โดยส่วนใหญ่จะม...
22:21:00

การปลูกพริกไทย และการดูแล

การปลูกพริกไทย และการดูแล       พริกไทย เป็นพืชมีผลเป็นพวงเม็ดขนาดเล็ก และเป็นเครื่องเทศที่ให้รสเผ็ดร้อน สามารถนำมาทำ พริกไทย แห้งเป...
15:25:00

การปลูกลิ้นจี่

การปลูกลิ้นจี่       ลิ้นจี่ เป็นชื่อของผลไม้ประเภทผลเดี่ยวซึ่งมีลักษณะเปลือกสีแดงชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ SAPINDACEAE (ซึ่งก็คือวงศ์เดี...
19:33:00

การเพาะปลูก น้อยหน่า

การเพาะปลูก น้อยหน่า       น้อยหน่า ชื่ออื่น ๆ หมักเขียบ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) , ลาหนัง (ปัตตานี) , มะนอแน่, มะแน่ (เหนือ) , หน่อเกล๊ะแซ...
17:44:00

การเพาะปลูกฟักทอง

การเพาะปลูกฟักทอง การเตรียมดิน      การปลูกฟักทองคล้ายๆ กับแตงโม ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ควรตากดินท...
19:47:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.