Header Ads

การปลูกปลูกส้มโอ

การปลูกปลูกส้มโอ การเตรียมดิน  - วิเคราะห์ดิน เพื่อประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในด...
00:30:00

การปลูกผักบุ้งจีน

การปลูกผักบุ้งจีน การเตรียมดิน       ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่มีระบบรากตื้น ในการเตรียมดินควรไถต...
01:00:00

การปลูกดอกจำปา

การปลูกดอกจำปา การขยายพันธุ์       นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ แล้วจึงย้ายกล้าลงช...
00:30:00

การปลูกยางพารา

การปลูกยางพารา การเตรียมดิน       เมื่อเผาปรนเสร็จให้เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง ใน...
00:30:00

เห็ดหอม Shiitake

เห็ดหอม Shiitake       เห็ดหอม (Lentinular edodes (Berk) Pegler) มีชื่อสามัญว่า Shiitake เป็นเห...
00:30:00

การแคนตาลูป

การแคนตาลูป วิธีการปลูก  1. เตรียมดิน โดยไถดินให้ลึก 30-40 ซม. ตากดินไว้เช่นนั้นประมาณ 7–10 ว...
00:30:00

การปลูกแตงกวา

การปลูกแตงกวา การเตรียมดิน       ก่อนการปลูกแตงกวา ไถพรวนดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อทำลายวั...
00:30:00

การปลูกดอกเบญจมาศ

การปลูกดอกเบญจมาศ การปลูกและการดูแลรักษา       การเตรียมดิน ควรทำในฤดูแล้ง โดยขุดพลิกหน้าดิน...
00:30:00

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง วิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม  การเตรียมดิน       หากดินที่ทำการเพ...
00:30:00

การปลูกแตงไทย

การปลูกแตงไทย การเตรียมเพาะกล้า       นำเอาเมล็ดแตงไทยห่อหุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพ...
00:30:00

การปลูกพริกขี้หนู

การปลูกพริกขี้หนู การเตรียมดินเพาะกล้า - ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ) เตรียมทำเป...
19:46:00

การปลูกดอกลีลาวดี

การปลูกดอกลีลาวดี การขยายพันธุ์ลีลาวดี        1. การเพาะเมล็ด จะใช้ฝักที่แก่จัด ส่วนใหญ่ใช้ในก...
00:30:00

การปลูกฝ้าย

การปลูกฝ้าย       ควรเลือกที่ดินที่เหมาะสม ฝ้ายเป็นพืชดอน ไม่ต้องการน้ำขังแช่ราก ฉะนั้น พื้นที...
00:30:00

การปลูกมันแกว

การปลูกมันแกว วิธีปลูก       ปลูกด้วยเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ มีบางครั้งปลูกโดยใช้หัว เพื่อรักษาลักษ...
00:30:00

หญ้าโร้ด (Chloris gayana)

หญ้าโร้ด (Chloris gayana)       หญ้าโร้ด เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ทนแล้งได้ดี ทนต่อสภาพน้ำขังได...
00:30:00

การปลูกน้ำเต้า

การปลูกน้ำเต้า การเตรียมดิน       จะต้องเตรียมดินให้มีการไถพรวน และยกร่องแปลงปลูกกว้างประมาณ 4...
00:30:00

การปลูกกุหลาบ

การปลูกกุหลาบ การปลูกและดูแลรักษา         กุหลาบควรปลูกในฤดูฝนและฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงของการเจร...
00:30:00

การปลูกถั่วเหลือง

การปลูกถั่วเหลือง วิธีเตรียมดินและการปลูกในฤดูฝน       การปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน การเตรียมดินเ...
00:30:00

การปลูกลองกอง

การปลูกลองกอง       ลองกองสามารถปลูกด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดโดยตรง หรือต้นกล้าที่เปลี่ยนยอดแล้...
00:30:00

การปลูกดอกดาวเรือง

การปลูกดอกดาวเรือง       เตรียมแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ย่อยดินให้ละเอียด ทำร่องลึกประมาณ 3.5 ซม...
01:00:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.