Header Ads

การปลูกมะนาว

การเพาะปลูก การปลูกมะนาว       มะนาวเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้เลยในแต่ละบ้านแต่ละครัวของคนไทย แต่เป็...
00:30:00

การวัดขนาดไข่ไก่

การวัดขนาดไข่ไก่      ขนาดของไข่ไก่ที่มีขายอยู่ในบ้านเราจะมีอยู่ทั้งหมด 7 ขนาดด้วกันได้แก่เบอร์...
20:19:00

วานิลลา (Vanilla)

      วานิลลา (Vanilla fragrans หรือ Vanilla planifolia ) เป็นพืชเครื่องเทศวงศ์กล้วยไม้ (Orchidac...
21:01:00
Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.