Header Ads

การปลูกหัวบุก


การปลูกหัวบุก

การเตรียมแปลงปลูก
ทำการไถดะ ไถพรวน แล้วยกร่องกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร

การปลูก
การปลูกด้วยหัวใต้ดิน
- หัวพันธุ์ ขนาดกลางขนาด 200-400 กรัม/หัว และชิ้นพันธุ์น้ำหนัก 200-250 กรัม/ชิ้น โดยใช้ ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร


- ฝังดินหัวพันธุ์ ฝังโดยหันหน่อกลางขึ้นด้านบน ส่วนชิ้นพันธุ์ฝังโดยหันด้านที่ผ่าลงก้นหลุม ให้ส่วน หัวอยู่ลึกจากผิวดิน 5 เซนติเมตร โดยหน่อจะฝังดินหรือโผล่ขึ้นมาก็ได้

- ให้น้ำหลังปลูกครั้งแรกให้ชุ่มแต่ไม่ขังแฉะต้องระวังหัวเน่า

- ช่วงฝนทิ้งช่วงให้น้ำ 7 วัน/ครั้ง

การปลูกด้วยหัวบนใบ
- ใช้ระยะปลูก 30 x 20 เซนติเมตร

- หัวที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 กรัม ต้องทำแปลงหว่านให้งอกเสียก่อนจึงนำไปปลูกในแปลงพันธุ์ต่อไป

- หัวบนใบที่มีขนาด 2.5-20 กรัมปลูกลงแปลงหัวพันธุ์ได้โดยขุดหลุมให้ลึกจากผิวดิน 3 เซนติเมตร วางให้ส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งขึ้นแล้วกลบดิน

- คลุมร่องด้วยฟางเพื่อรักษาความชุ่มชื้น

- ให้น้ำหลังปลูกทุก 3-5 วัน ในช่วงแล้ง

การดูแลรักษา
- การพรางแสง ตั้งโครงตาข่ายสูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 - 2 เมตร แล้วกางตาข่ายพรางแสง คลุมทั่วแปลง โดยใช้ตาข่ายพรางแสง 50 % หรือเลือกใช้ไม้ยืนต้นพรางแสง ควรใช้ไม้ที่มีใบเล็ก ผลัดใบในฤดูแล้งและมีใบโปร่งในฤดูฝน มีอายุใบ 4-5 เดือน เช่น ประดู่อ่อน

- การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยใส่แบบหว่านบนร่อง 2 ครั้ง ๆ ละ 30 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูกประมาณ 1 เดือนครึ่ง และ 3 เดือน หรือในครั้งที่ 2 อาจใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ในอัตราเท่ากันจะให้ผลดีขึ้น ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ให้ใส่ปุ๋ยคอก 1.5 – 3 ตันต่อไร่ก่อนปลูก

- การกำจัดวัชพืช แปลงหัวพันธุ์ควรทำการกำจัดวัชพืชอย่างน้อย 3 ครั้ง แปลงผลิตควรทำการกำจัดวัชพืชอย่างน้อย 2 ครั้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ก่อนการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง โดยใช้มือถอนบนร่องและใช้จอบดายหญ้าระหว่างร่อง ส่วนการกลบโคนต้นจะทำเพียงครั้งเดียว ช่วงก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเท่านั้น

- การป้องกันกำจัดโรคและแมลง โรคเน่า ที่เกิดจากเชื้อ Erwinia carotovora จะเข้าทำลายต้นบุกทางหัวใต้ดินและเส้นใบที่หักหรือเป็นแผลทำให้หัวเน่าและมีกลิ่นเหม็น แล้วลุกลามไปยังส่วนของต้นทำให้ต้นหักพับลงมา ป้องกันและกำจัดโดยใช้หัวพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคมาปลูกหมั่นตรวจสอบแปลงปลูก ถ้าพบโรคให้ขุดต้นและดินรอบ ๆ ต้นรัศมี 10 นิ้ว ไปทิ้งหรือฝังทำลาย แล้วโรยปูนขาวบริเวณที่ขุดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหนอนแก้ว (Theretra sp.) ทำลายต้นบุกโดยกัดกินใบ กำจัดโดยจับไปทำลาย

* * * * * *
บทควาทดีดีจาก : myveget.com
โดย : Kaset NaNa เกษตรนานา


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


Kaset NANA เกษตร นานา : สาระมากมายเกี่ยวกับเกษตร. Powered by Blogger.